Categoria: Concursos i Premis

Santander Business Competition

El Banco Santander ha posat en marxa el programa Business Competition, adreçat a estudiants d’últim curs o acabats de titular espanyols o que resideixin a Espanya. Consisteix en desenvolupar en equips d’entre 3 i 5 persones una solució a un…

XI Premi Societat Catalana d’Economia 2018

El Premi Societat Catalana d’Economia, de caràcter biennal, premia el millor llibre o tesi doctoral, publicat o fet públic sobre temes d’economia. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per una investigació d’alta qualitat realitzada per persones adscrites…