Un estudi d’AQR-lab analitza l’impacte dels creuers a Barcelona

Segons els resultats d’un estudi encarregat pel Port de Barcelona i elaborat pel Laboratori d’Economia Aplicada AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Turisme de Barcelona, el sector permet mantenir gairebé 7.000 llocs de treball.

L’activitat dels creuers de la capital catalana genera una facturació total de 796 milions d’euros i contribueix al producte interior brut (PIB) de Catalunya amb 413,2 milions d’euros anuals. L’estudi, presentat pel president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; el director del Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona i catedràtic d’Economia Aplicada, Jordi Suriñach; amb la presència del director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes, calcula l’impacte directe dels principals agents implicats en l’activitat creuerística, l’impacte indirecte i l’induït, a més dels efectes catalitzadors del sector sobre l’economia. Així, l’informe revela que la despesa directa derivada de l’activitat creuerística ascendeix a 442,5 milions d’euros anuals, que es reparteix entre tres agents principals de despesa: les navilieres (121,2 milions); els creueristes (315,8 milions) i les tripulacions (5,5 milions). A partir d’aquesta despesa inicial es genera una facturació de manera indirecta i induïda de 353,5 milions d’euros, fet que situa la facturació total de l’activitat de creuers en 796 milions d’euros.

Amb aquest estudi, el grup AQR-lab de la UB destaca que aquest volum d’activitat suposa una contribució de 413,2 milions d’euros al PIB de Catalunya i permet mantenir 6.759 llocs de treball. A més, genera unes rendes fiscals de 152 milions d’euros en impostos estatals i autonòmics i taxa turística. La capital catalana és la principal beneficiada d’aquesta activitat, ja que el 75 % de l’efecte total es queda a la ciutat de Barcelona (313,4 milions d’euros de contribució del PIB i 5.039 llocs de treball, en termes absoluts).

El president del Port, Sixte Cambra, ha destacat la rellevant contribució que fa l’estudi «per valorar la veritable dimensió econòmica i social d’un tràfic que en els darrers anys ha adquirit una gran importància com a generador d’inversions, ocupació i activitat econòmica».

Per tal d’exposar aquestes xifres de manera més entenedora, l’estudi detalla que l’arribada de creuers al Port de Barcelona comporta una facturació diària de 2,2 milions d’euros a Catalunya (1,7 milions dels quals a la ciutat de Barcelona). És a dir, cada creuer que fa escala al Port de Barcelona genera, de mitjana, una facturació total d’un milió d’euros; contribueix amb mig milió d’euros al PIB de Catalunya i permet mantenir 9 llocs de treball (7 dels quals, a Barcelona). A més, cada escala de creuer aporta 200.000 d’euros en rendes fiscals (IVA, IRPF i impost de societats).

Així doncs, podem concloure que l’activitat de creuers del Port de Barcelona:

  • Genera una facturació anual de 796 milions d’euros a Catalunya (2,2 milions diaris).
  • Contribueix al PIB de Catalunya en 413 milions d’euros.
  • Genera 152 milions d’euros de recaptació fiscal.
  • Permet mantenir gairebé 7.000 llocs de treball a temps complet.
  • Aporta connectivitat de vols a l’aeroport de Barcelona i estabilitat econòmica en altres sectors de la ciutat.
  • No únicament beneficia els sectors lligats al turisme sinó també altres sectors de serveis i industrials.
  • Correspon a un perfil de creuerista que acostuma a viatjar en parella, amb notable interès per conèixer la ciutat i n’és un bon prescriptor (el 90 % volen tornar i la recomanen a amics i coneguts).