Inauguraració de l’exposició «Cinc segles: llibres d’Economia d’autors catalans»

El dia 25 de maig, a les 12 h, s’inaugurarà l’exposició «Cinc segles: llibres d’Economia d’autors catalans». L’acte tindrà la presència del Dr. Francesc Roca, qui ha participat conjuntament amb el personal del CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa en l’elaboració de l’exposició.

A l’exposició «Cinc segles: llibres d’Economia d’autors catalans» hi ha una mostra bibliogràfica d’autors catalans i les seves obres més rellevants:

Del S. XV al S. XIX, al vestíbul de la Facultat
De 1900 a 1960, al CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa Recerca
L’exposició s’ha format amb documents propis i d’altres biblioteques, cedits temporalment pel CRAI Biblioteca Pavelló de la República i el CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història, principalment.

Simultàniament s’ha elaborat una exposició virtual amb una descripció de cada llibre, així com la biografia de cada autor. També s’inclou una selecció dels 25 economistes catalans més rellevants i de les 25 obres cabdals d’economia d’autors catalans.

Les reflexions econòmiques des de finals del S. XV s’han traduït en la publicació de llibres des dels inicis de la impremta amb obres tan representatives com Regiment de la cosa pública (1499) de Francesc Eiximenis, Llibre de Consolat de Mar(1483), Llibre de secrets d’agricultura (1617), Suma de la art de la arismètica (1482) de Francesc Santcliment o De subventione pauperum (1526) de Joan-Lluís Vives. Del S. XX tenim Economia política regional (1907) de Pere Estasen, o Notas sobre actualidad económica (1957) de Fabià Estapé.

A partir de la dècada de 1960 hi ha una gran proliferació d’autors i d’obres de temàtica econòmica que serien motiu d’una nova exposició.

Podeu visitar l’exposició física al vestíbul del Deganat fins al 30 de juny.