Convocat el Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials d’investigadors novells

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya concedeix el premi Ángel Rozas destinat al millor treball de recerca, d’assaig, tesi doctoral o treball final de màster realitzat per investigadors novells en els àmbits de les ciències socials sobre el món del treball. Els treballs aspirants han de ser inèdits i no premiats amb anterioritat.

El premi consisteix en la publicació i difusió del treball guanyador. El text s’ha de presentar en suport electrònic i en paper i ja de ser en català o castellà. L’extensió del treball no pot ser inferior a 150.000 espais ni superior a 200.000.

El termini d’admissió d’originals finalitza el 28 de setembre del 2018 a les 17 hores.

Més informació en aquest enllaç.