Jornada “Trastorns mentals i del comportament en doctorands”

El dia 15 de juny, a partir de les 9 h, se celebra la jornada «Trastorns mentals i del comportament en doctorands», destinada a doctorands, directors (potencials) i tutors de tesi doctoral de la Facultat d’Economia i Empresa.

L’aforament és limitat i cal fer la inscripció. Aquesta activitat té reconeixement com a capsula formativa per part de l’Escola de Doctorat i com a activitat de formació permanent del professorat per part de l’ICE.

La jornada té l’estructura següent:

9 – 9.15 h: Benvinguda

Dr. Xavier Roigé, director de l’Escola de Doctorat

Dr. Raúl Ramos, vicedegà de Recerca i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa

Germán Forero i Teresa Plaja, representants dels estudiants de màster i doctorat a la Junta de Facultat

Dr. Juan Antonio Amador, Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia

9.15 – 10.15 h: Taller inicial
Taller adreçat a doctorands, directors i tutors

 • Els trastorns mentals (TM)
 • Com es diagnostiquen els TM?
 • Prevalença dels TM a la població general, als estudiants universitaris i als doctorands
 • TM més freqüents: Característiques, símptomes i conductes d’alerta
 • Tractaments eficaços i amb suport empíric
 • L’estigma dels TM

10.30 – 12 h: Taller I
Taller adreçat exclusivament a directors i tutors de tesis doctorals

 • Comentari de situacions experimentades per directors i tutors de tesi (a partir de preguntes anteriors a la sessió)
 • Tutories amb doctorands
 • Algunes pautes d’actuació
 • Les xarxes d’assistència

12.30 – 14 h: Taller II
Taller adreçat exclusivament a doctorands

 • Comentari de situacions experimentades pels doctorands (a partir de preguntes anteriors a la sessió)
 • Tutories amb els directors i tutors: com comunicar les dificultats
 • Algunes pautes d’actuació
 • Les xarxes d’assistència