I Jornada d’Aprenentatge Servei a la UB

La Universitat de Barcelona, des del Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social (POES), amb la col·laboració del Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, del Vicerectorat de Política Docent i del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, conjuntament amb el Grup d’ApS (UB), té la voluntat de fomentar i donar suport a l’aprenentatge servei com a pràctica valuosa de retorn social de la comunitat universitària, oferint als estudiants espais de formació ciutadana innovadors arrelats al territori, per millorar les condicions de vida a través de la transferència de competències específiques i transversals des dels ensenyaments de la UB.

Per aquesta raó, el Comissionat POES i el Grup d’ApS (UB) —format per  professorat, becaris, estudiants i agents col·laboradors interns i externs— us convidem a la I Jornada d’ApS, que tindrà lloc el dimarts 26 de novembre de 15.30 h a 19.30 h a l’Edifici Històric.

Els objectius són difondre entre la comunitat universitària les experiències d’èxit desenvolupades fins ara; analitzar i valorar plegats punts forts i febles, i noves oportunitats; i també animar tots els membres de la comunitat universitària a fer aquest camí, tot ajudant els estudiants a aprendre a ser millors persones i professionals responsables amb el seu entorn.