Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
ADE - Especialització
Imatge de diagramació
ADE
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Especialització
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Segon cicle: ofertes d'especialització i diferenciació en el pla d'estudis

En el segon cicle de l'ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses l'alumnat pot escollir entre una sèrie d'ofertes per introduir un grau més significatiu d'especialització i, al mateix temps, de diferenciació en el currículum. Els programes que desenvolupa la Facultat són el següents:

· Programes d'intercanvi: internacionals com ara Socrates/ERASMUS; Quatre Motors; convenis bilaterals amb els Estats Units, intercanvi amb Llatinoamèrica i programes nacionals, Seneca, Drac.

El programa ERASMUS té com a finalitat principal incrementar la mobilitat dels estudiants universitaris entre els països membre, mitjançant el desenvolupament d'intercanvis i la concessió de beques. Les beques ERASMUS signifiquen, per als estudiants, la possibilitat de poder cursar part dels seus estudis en diversos països de la UE diferents del seu, amb la important característica que els estudis realitzats a l'estranger els han de ser reconeguts, és a dir, convalidats, en la seva universitat d'origen. Òbviament, això implica un bon coneixement dels idiomes corresponents.

Per a més informació podeu consultar la pàgina www.ub.es/economiq/relint .

· Programes de pràctiques empresarials a les empreses i institucions en què l'alumnat pot escollir dos camins per dur a terme aquesta oferta:

· Programa EUS, es basa en el Reial Decret 1497/1981 de cooperació educativa. L'estudiant té l'oportunitat de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i en finalitzar, el programa té un mínim de 8 mesos d'experiència laboral que pot afavorir la inserció en el mercat de treball. Els alumnes són admesos per un procés de selecció i durant tres quadrimestres han de cursar les assignatures obligatòries de segon cicle en un grup específic amb un itinerari tancat, un cop finalitzat el període docent, s'incorporen a les pràctiques. No s'estableix cap tipus de relació laboral i es rep una quantitat mensual en concepte de borsa d'ajut a l'estudi.

Per a més informació podeu consultar la pàgina www.ub.es/eus.

· Pràctiques empresarials I i II. Es consideren com a assignatures optatives de segon cicle. Cada pràctica té les seves peculiaritats en funció del programa d'activitats de l'empresa i té un temps màxim de permanència a l'empresa de 5 hores diàries i un mínim entre 400 i 500 hores per curs acadèmic per tal d'obtenir el reconeixement de crèdits. El reconeixement de crèdits està condicionat a la supervisió del programa d'activitats per part del Servei de Coordinació de Pràctiques.

Per a més informació podeu consultar la pàgina www.ub.es/cpract.

Quins objectius es proposen les ofertes de diferenciació i d'especialització que disposa l'alumnat en el segon cicle?

Un programa d'intercanvi amb altres universitats o un programa de pràctiques empresarials permet introduir un fet diferenciador i d'especialització en el currículum. La diferenciació curricular, tant en crèdits optatius com de lliure elecció, fa possible, en el cas dels intercanvis amb l'exterior, potenciar un segon o tercer idioma.En el cas dels programes d'intercanvi nacionals afavoreix l'especialització en determinades matèries, i en el cas dels programes de pràctiques empresarials permet una formació integral de l'alumne i propicia el seu procés d'inserció laboral.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 09.04.2010
imatge de maquetació