Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
ADE - Itinerari
Imatge de diagramació
ADE
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Especialització
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

L'organització de la docència es determina en quatre anys, amb una càrrega lectiva no superior a 30 hores lectives setmanals i amb una càrrega d'ensenyaments teòrics no superior a 15 hores setmanals.

Els itineraris suposen la via de compliment del currículum per a l'estudiant i suposen un aprofitament millor dels recursos, un actiu molt preuat en uns ensenyaments i en un centre tan massificat com aquest. Però, a la vegada, l'itinerari ha permès gestionar millor el personal docent, ja que una part d'aquest té dedicació parcial. L'itinerari permet agrupar singularitats comunes en funció de les possibles dedicacions i de les derivades de l'evolució dels resultats acadèmics o de les circumstàncies objectives i subjectives, com les derivades d'una part important dels alumnes que treballen (tal com es desprèn de l'explotació de les enquestes realitzades a l'alumnat).

Itinerari en 4 anys

PRIMER ANY

PRIMER SEMESTRE
Microeconomia I (7,5 cr.)
Matemàtica Empresarial I (7,5 cr.)
Economia de l’Empresa I (7,5 cr.)
Dret de l'Empresa (6 cr.)
Optativa (6 cr.)
SEGON SEMESTRE
Macroeconomia I (7,5 cr.)
Matemàtica Empresarial II (7,5 cr.)
Economia de l’Empresa II (7,5 cr.)
Història Econòmica Mundial (7,5 cr.)
Optativa (6 cr.)

SEGON ANY

TERCER SEMESTRE
Microeconomia II (7,5 cr.)
Estadística Empresarial I (7,5 cr.)
Economia Mundial (7,5 cr.)
Economia Espanyola (7,5 cr.)
Comptabilitat I (7,5 cr.)
QUART SEMESTRE
Macroeconomia II (7,5 cr.)
Estadística Empresarial II (7,5 cr.)
Política Econòmica I (7,5 cr.)
Comptabilitat II (7,5 cr.)
Lliure elecció (12 cr.)

TERCER ANY

CINQUÈ SEMESTRE
Comptabilitat III (6 cr.)
Econometria de l’Empresa (6 cr.)
Matemàtica de les Operacions Fin.(6 cr.)
Mètodes de Previsió (6 cr.)
Direcció Financera I (6 cr.)
Política Econòmica II (6 cr.)

SISÈ SEMESTRE
Ta. Ec. Empresa i Indústria (6 cr.)
Integració Europea (6 cr.)
Models de Programació (6 cr.)
Fiscalitat I (6 cr.)
Optativa + lliure elecció (18 cr.)

QUART ANY

SETÈ SEMESTRE
Comptabilitat IV (6 cr.)
Direcció de la Producció (6 cr.)
Fiscalitat II (6 cr.)
Direcció Comercial I (6 cr.)
Tècniques Operatives de Gestió (6 cr.)
Optativa (6 cr.)
VUITÈ SEMESTRE
Direcció Financera II (6 cr.)
Dir.Gral. i Estratègica (6 cr.)
Direcció Comercial II (6 cr.)
Optativa + Lliure elecció (18 cr.)

QUANTITAT D'ESFORÇ

Mitjana hores estudi setmana: 25,8
Mitjana hores classe setmana: 25,0
Total hores: 50,8
El nombre d'hores d'estudi a la setmana és una estimació del professor de l'assignatura

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 09.04.2010
imatge de maquetació