Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
ADE - Pla d'estudis
Imatge de diagramació
ADE
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Especialització
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Pla d'estudis de 1999 (BOE 19 d'agost de 1999)

20201 - Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (300 crèdits)

1r cicle (150 crèdits)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (126 crèdits)
CODI
ASSIGNATURES
Crèdits
221000
Microeconomia (Introducció)
7,5
221001
Microeconomia (Intermèdia)
7,5
221002
Macroeconomia (Introducció)
7,5
221003
Macroeconomia (Intermèdia)
7,5
221004
Matemàtica Empresarial I
7,5
221005
Matemàtica Empresarial II
7,5
221006
Estadística Empresarial I
7,5
221007
Estadística Empresarial II
7,5
221008
Comptabilitat I: Introducció a la Comptabilitat
7,5
221009
Comptabilitat II: Comptabilitat financera
7,5
221010
Economia de l'Empresa I
7,5
221011
Economia de l'Empresa II
7,5
221012
Economia Mundial
7,5
221013
Economia Espanyola
7,5
221014
Dret de l'Empresa
6
221015
Història Econòmica Mundial
7,5
221016
Política Econòmica
7,5
ASSIGNATURES OPTATIVES (12 crèdits, cal escollir-ne 2)
221035
Introducció a l'Optimització
6
221036
Anàlisi de dades econòmiques: aplicaicons microin..
6
221037
Comptabilitat Financera Superior
6
221038
Administració Empresarial
6
221039
Dret Privat
6
221040
Dret Laboral
6
221041
Sistema Polític i Constitucional
6
221042
Dret Administratiu
6
221043
Sociologia del Treball i de l'Empresa
6
221044
Història Econòmica d'Espanya
6
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (12 crèdits)
S'han de realitzar com a lliure elecció el 10% de crèdits de la llicenciatura, és a dir 30 crèdits. D'acord a l'itinerari curricular programat, d’aquests crèdits s’aconsellen cursar 12 al primer cicle i 18 crèdits al
segon cicle.
 
Assignatures NO ofertes
  Assignatures sense docència, només dret a examen

 

    2n cicle (150 crèdits)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (108 crèdits)
CODI
ASSIGNATURES
Crèdits
221017
Comptabilitat III: Comptabilitat de Costos
6
221018
Comptabilitat IV: Anàlisi Comptable
6
221019
Direcció Comercial I: Fonaments del Màrqueting
6
221020
Direcció Comercial II: Gestió i Investigació de Mercats
6
221021
Direcció Financera I: Gestió Financera
6
221022
Direcció Financera II: Anàlisi Financera
6
221023
Direcció General i Estratègica de l'Empresa
6
221024
Tècniques Operatives de Gestió
6
221025
Econometria de l'Empresa
6
221026
Models de Programació
6
221027
Teoria Econòmica de l'Empresa i de la Indústria
6
221028
Política Econòmica II
6
221029
Matemàtica de les Operacions Financeres
6
221030
Fiscalitat de l'Empresa I
6
221031
Fiscalitat de l'Empresa II
6
221032
Integració Europea
6
221033
Mètodes de Previsió
6
221034
Direcció de la Producció
6
ASSIGNATURES OPTATIVES (24 crèdits, cal escollir-ne 4)
221045
Planificació Comptable Sectorial
6
221046
Comptabilitat Directiva
6
221047
Auditoria Financera
6
221048
Consolidació d'Estats Comptables
6
221049
Principis i Normes de Comptabilitat
6
221050
Sistemes d'Informació per a la Direcció
6
221051
Administració de Recursos Humans
6
221052
Màrqueting Quantitatiu
6
221053
Teoria de la Comunicació Comercial
6
221054
Teoria i Tècniques de Consum
6
221055
Instruments i Mercats Financers
6
221056
Inversions
6
221057
Mètodes Estadístics Multivariants
6
221058
Economia de l'Assegurança
6
221059
Matemàtica de la Inversió i del Risc Financer
6
221060
Teoria General de l'Assegurança
6
221061
Optimització Dinàmica
6
221062
Teoria de Jocs
6
221063
Macroeconomia: Entorn i Empresa
6
221064
Fiscalitat Internacional
6
221065
Dret Administratiu Econòmic
6
221066
Dret de les Assegurances Privades
6
221067
Ordenació del Mercat del Crèdit i de Valors
6
221068
Pràctiques Empresarials I
9
221069
Pràctiques Empresarials II
9
221070
Creativitat a l'empresa
6
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (18 crèdits)
S'han de realitzar com a lliure elecció el 10% de crèdits de la llicenciatura, és a dir 30 crèdits. D'acord a l'itinerari curricular programat, d’aquests crèdits s’aconsellen cursar 12 al primer cicle i 18 crèdits al segon cicle.
  Assignatures NO ofertes

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 12.09.2014
imatge de maquetació