Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
Ciències Empresarials
imatge de maquetació
Empresarials
Informació general
Informació complementaria
Pla d'estudis
Horaris
Professorat / plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Important: Taula d'adaptació/extinció (vegeu)

Conceptes bàsics

Durant el segon semestre de l'any 2001 es va iniciar la redacció del nou pla d'estudis de la Diplomatura en Ciències Empresarials . El Pla d'estudis va ser aprovat per unanimitat per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona en la seva sessió d'11 de març de 2002 i es va publicar al BOE el 4 de desembre de 2002. El pla té els següents trets característics.

El perfil i el contingut del nou pla s'ha estructurat al servei de les noves necessitats i demandes de la gestió empresarial.

  • 7 blocs configuradors basats essencialment en el model d'àrees funcionals de l'empresa així com en el model d'especialitzacions de professionalització més vinculades a la titulació.
  • El nombre de crèdits optatius a cursar fora del bloc configurador permet flexibilitzar l'itinerari escollit per l'alumne.
  • La càrrega lectiva de les assignatures troncals i obligatòries d'universitat oscil·la entre 6 i 9 crèdits mentre que la de les assignatures optatives és de 6 crèdits

L'objectiu de l'ensenyament és desenvolupar la capacitat dels alumnes per portar a terme una feina a l'empresa a partit d'uns coneixements instrumentals (matemàtiques, informàtica, comptabilitat) i altres fonamentats en les àrees funcionals de màrqueting, recursos humans, etc.

Cada assignatura del Pla d'estudis té una equivalència en crèdits i l'obtenció del títol és el resultat d'haver fet el nombre de crèdits mínims que són 190, que es requereixen per ser diplomat en Ciències Empresarials de la forma que fixa l'organització del Pla d'estudis. Un crèdit correspondrà, quasi sempre, a deu hores de classe teòrica, pràctica o el seu equivalent. La inclusió en el currículum dels crèdits en què es valori l'assignatura depèn, òbviament, dels sistemes de verificació de coneixements habituals a la Universitat, normalment els exàmens finals de semestre.

La distribució dels crèdits és:

Tipus d'assignatura Nombre de crèdits
Obligatòries 123
Optatives 48
Lliure elecció 19
Total 190


Què són els cicles?

Els plans d'estudis dels ensenyaments universitaris s'organitzen en cicles. La Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la Universitat de Barcelona té estructurats els seus estudis en:
a) Ensenyaments de cicle curt (primer cicle): donen dret a l'obtenció del títol de diplomat o graduat i tenen una durada mínima de tres anys (entre 180 i 210 crèdits).
b) Ensenyaments de cicle llarg (primer i segon cicles): donen dret a l'obtenció del títol de llicenciat o graduat superior, consten de 300 crèdits i tenen una durada mínima de quatre anys. Poden ser també llicenciatures o graduatures superiors de només segon cicle, consten de 150 crèdits i tenen una durada mínima de dos anys. S'hi accedeix després d'haver cursat un ensenyament de cicle curt o bé el primer cicle d'un ensenyament de cicle llarg.

Es pot passar del cicle curt al cicle llarg?

Els ensenyaments de cicle llarg estan estructurats en un primer cicle, normalment de dos cursos, i un segon cicle, compost per la resta de cursos de l'ensenyament. Aquells alumnes que hagin superat les proves per obtenir el títol de diplomat dels ensenyaments de cicle curt, poden accedir al segon cicle dels ensenyaments de cicle llarg per obtenir el títol de llicenciat.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 06.11.2014
imatge de maquetació