Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
ITM - Itinerari
Imatge de diagramació
ITM
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
Assignatures troncals  i obligatòries:

96 crèdits

Assignatures optatives: 39 crèdits
Assignatures de lliure elecció: 15 crèdits
TOTAL: 150 crèdits
ASSIGNATURES RECOMENADES PER AL PRIMER ANY ACADÈMIC
PRIMER SEMESTRE
Estadística Aplicada i Models I (6 cr.)
Investigació de Mercats I (6 cr.)
Economia Aplicada I (6 cr.)
Psicosociologia del Consum (6 cr.)
Informàtica Aplicada (6 cr.)
Mercadotècnia I (6 cr.)

 

SEGON SEMESTRE
Estadística Aplicada i Models II (6 cr.)
Investigació de Mercats II (6 cr.)
Economia Aplicada II (6 cr.)
Tècniques de Previsió (6 cr.)
Règim Jurídic del Mercat (6 cr.)
Mercadotècnia II (6 cr.)
Optativa (4,5 cr.)
ASSIGNATURES RECOMENADES PER AL SEGON ANY ACADÈMIC
PRIMER SEMESTRE
Investigació de Mercats III (6 cr.)
Mercadotècnia III (6 cr.)
Màrqueting Internacional (6 cr.)
Teoria de la Decisió (6 cr.)
*Optatives + lliure elecció (13,5 cr.)
SEGON SEMESTRE
*Optatives + lliure elecció
(resta de crèdits)

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 10.11.2009
imatge de maquetació