Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
ITM - Pla d'estudis
Imatge de diagramació
ITM
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Calendari d'extinció


 

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Llicenciatura ITM

1r 2n
1r 2n
1r 2n
1r 2n
1r 2n
1r 2n

 

Docència 
En extinció  
Extingit  

 

10202 - Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat

1r curs

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (72 crèdits)
CODI
ASSIGNATURES
Crèdits
Semestre
122007
Mercadotècnia I (Màrqueting)
6
1
122008
Mercadotècnia II (Màrqueting)
6
2
122004
Investigació de Mercats I
6
1
122005
Investigació de Mercats II
6
2
122000
Economia Aplicada  I
6
1
122001
Economia Aplicada  II
6
2
122002
Estadística Aplicada i Models I
6
1
122003
Estadística Aplicada i Models II
6
2
122010
Psicosociologia del Consum
6
1
122011
Règim Jurídic del Mercat
6
2
122012
Informàtica Aplicada a la Inv. de Mercat
6
1
122014
Tècniques de Previsió
6
2

2n curs

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (24 crèdits)
CODI
ASSIGNATURES
Crèdits
Semestre
122006
Investigació de Mercats III
6
1
122009
Mercadotècnia III (Màrqueting)
6
1
122013
Màrqueting Internacional
6
1
122015
Teoria de la Decisió
6
1
ASSIGNATURES OPTATIVES  (39 crèdits)
122016
Màrqueting Quantitatiu
4,5
2
122017
Màrqueting Qualitatiu
4,5
2
122018
Investigació Mercadològica del Consumidor
4,5
1
122019
Investigació Mercadològica del Producte
4,5
2
122020
Investigació Mercadològica de la Comunicació
4,5
2
122021
Investigació Mercadològica dels Serveis
4,5
1
122022
Màrqueting Financer
4,5
2
122023
Mercat de Valors
4,5
2
122024
Teoria de la Comunicació Comercial
4,5
2
122025
Comportament Electoral i Cultura Política
4,5
2
122026
Sociologia del Consum
4,5
1
122027
Investigació de l'Oci i del Temps Lliure
4,5
2
122028
Investigació Mercadològica de la Distribució
4,5
 
122029
Psicologia Comercial
4,5
2
122030
Logística Distributiva
4,5
1
122031
Tècniques Modernes de Venda
4,5
1
122032
Optimització del Producte
4,5
2
122033
Merchandising
4,5
2
122034
Estructures Comercials
4,5
 
122035
Direcció del Producte
4,5
2
122036
Treball de Carrera
4,5
1 o 2
122037
Pràctiques Empresarials
9
1 o 2
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S'han de realitzar com a lliure elecció el 10% de crèdits de la llicenciatura, es a dir, 15 crèdits.
 
Assignatures NO ofertades
  Assignatura sense dodència

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 01.10.2014
imatge de maquetació