Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
Sociologia - Pla d'estudis
Imatge de diagramació
Sociologia
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

20203 - Llicenciatura en Sociologia (300 crèdits)

1r cicle (150 crèdits)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (111 crèdits)
CODI
ASSIGNATURES
Crèdits
223000
Ciència Política i de l'Administració
9
223001
Economia Política
9
223002
Estadística Aplicada a les Ciències Socials I
7,5
223003
Estadística Aplicada a les Ciències Socials II
7,5
223004
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya: Societats Avançades
7,5
223005
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya: Espanya i Catalunya
7,5
223006
Història Política i Social Contemporània
9
223007
Sociologia General: Nocions Bàsiques
7,5
223008
Sociologia General: Processos Socials
7,5
223009
Tècniques d'Investigació Social: Tècniques Sociològiques Quantitatives
7,5
223010
Tècniques d'Investigació Social: Tècniques Sociològiques Qualitatives
7,5
223011
Teoria Sociològica: Clàssica
7,5
223012
Teoria Sociològica: Contemporània
7,5
223013
Ciència Política i de l'Administració: Sistemes Polítics i Sistema Polític Espanyol
9
ASSIGNATURES OPTATIVES  (24 crèdits, cal escollir-ne 4)
223028
Introducció al Dret
6
223029
Sociologia de la Família
6
223030
Sociologia de la Religió
6
223031
Ciència Política i de l'Administració: Teoria Política
6
223032
Sociologia de l'Educació
6
223033
Sociologia del Coneixement
6
223034
Sociologia Mediambiental
6
223035
Sociologia de la Salut
6
223036
Sociologia de les Administracions Públiques
6
223037
Sociologia de la Dona
6
223038
Sociologia del Mercat i del Consum
6
223039
Sociologia de la Cultura
6
223040
Matemàtiques per a les Ciències Socials I
6
223041
Matemàtiques per a les Ciències Socials II
6
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S'han de realitzar com a lliure elecció el 10% de crèdits de la llicenciatura, és a dir 30 crèdits. D'acord a l'itinerari curricular programat, d’aquests crèdits s’aconsellen cursar 15 al primer cicle i 15 crèdits al
segon cicle.
 
Assignatures NO ofertes
  Assignatures sense docència, només dret a examen

 

Període d'escolaritat

  • El període d'escolaritat mínim és de 4 cursos acadèmics en dos cicles de 2 anys cadascun.

Requisits de pas al segon cicle

  • No n'hi ha.

2n cicle (150 crèdits)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (93 crèdits)
CODI
ASSIGNATURES
Crèdits
223014
Antropologia Social I
9
223015
Estructura i Canvi de les Societats
9
223016
Psicologia Social
9
223017
TIS: Tècniques Sociològiques Avançades
6
223018
TIS: Progames Informàtics Sociològics
6
223019
Teoria de la Població
6
223020
Anàlisi Demogràfica
6
223021
Sociologia de les Organitzacions
6
223022
Desviació i Control Social
6
223023
Sociologia Urbana
6
223024
Problemes Socials
6
223025
Política Social
6
223026
Metodologia de les Ciències Socials
6
223027
Sociologia del Treball
6
ASSIGNATURES OPTATIVES (42 crèdits,   cal escollir-ne 7)
223042
Sociologia Rural
6
223043
Microsociologia
6
223044
Sociologia del Desenvolupament i de la Cooperació
6
223045
Comportament Electoral i Cultura Política
6
223046
Seminari d'Investigació I
6
223047
Sociologia de la Salut Mental
6
223048
Sociologia Gerontològica
6
223049
Sociologia de les Professions
6
223050
Sociologia de la Sexualitat
6
223051
Seminari d'Investigació II
6
223052
Sociologia Econòmica
6
223053
Sociologia de la Ciència
6
223054
Sociologia de les Arts
6
223055
Sociolingüística
6
223056
Sociologia de l'Oci i de l'Esport
6
223057
Sociologia del Dret
6
223058
Seminari d'Investigació III
6
223059
Societat i Estructura d'Amèrica Llatina
6
223060
Sociologia del Sistema de Justícia Penal: Delicte, Policia i Justícia
6
223061
Moviments Socials
6
223062
Sociologia de la Comunicació
6
223063
Salut Pública
6
223064
Sociologia del Futur i Prospectiva Sociopolítica
6
223065
Seminari d'Investigació IV
6
223066
Pràctiques
9
223067
Treball de Fí de Carrera
9
223068
Antropologia Social II
6
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (15 crèdits)
S'han de realitzar com a lliure elecció el 10% de crèdits de la llicenciatura, és a dir 30 crèdits. D'acord a l'itinerari curricular programat, d’aquests crèdits s’aconsellen cursar 15 al primer cicle i 15 crèdits al segon cicle.
 
Assignatures NO ofertades

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 12.09.2014
imatge de maquetació