Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Comissió d'Igualtat de la Facultat d'Economia i Empresa
imatge de diagramació
Menú
Presentació i objectius
Protocol de prevenció de l'assetjament sexual
Estadístiques de la Facultat
Cursos i seminaris
Pla d'igualtat
Llenguatge no sexista
Enllaços d'interès
Notícies
Contacte
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Presentació i objectius  

La Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa va ser creada l’octubre de 2010. Forma part de la Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona, constituïda per les comissions de les diferents facultats i presidida per Maria Antònia Pujol, delegada del rector com a presidenta de la Comissió per a la Igualtat de Gènere.

La Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa assumeix els objectius establerts en el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona, i el seu mandat és desenvolupar el que correspongui dins de l’àmbit de la Facultat. Es tracta, fonamentalment, de garantir una bona convivència, de respecte i pau, intentant eliminar els rols socials assignats per raó de sexe/gènere.

De manera específica es planteja visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en els diversos col·lectius que constitueixen la Facultat; fomentar la perspectiva no androcèntrica, tant a la docència com a la recerca, en els ensenyaments que corresponguin a la Facultat i establir una política de prevenció i eradicació de l’assetjament i la violència contra les persones, particularment, contra les dones que són les que majoritàriament els pateixen.

La Comissió de la Facultad d’Economia i Empresa està constituïda per:

 

Comissió d'Igualtat
Nuria Rodríguez - Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants - Presidenta
Eva Perelló - Administradora - Secretària
Laura Guitart - Vicedegana Acadèmica
4 professors/es:
Teresa Bartual
Montserrat Carbonell
Lidia Farré
Josep M. Izquierdo
1 estudiant:
Silvia Ceballos
1 PAS:
Carles Sánchez - Cap de Secretaria d'Estudiants i Docència

 

  • «Aunque las mujeres trabajan muchas horas al día en el hogar, como este trabajo no está remunerado, no se reconoce cuando se contabiliza el bienestar conjunto de la familia». Amartya Sen, Desarrollo y libertad (2000).
  • «La supervivència de la raça humana ha depès en primer terme de l’explotació de les dones, sense la qual fa molt de temps que hauria desaparegut». Keneth Boulding, The household as Achille’s heel (1972).
  • «[…] al olvidar a las mujeres no sólo se pierde información, sino que se deforma el conocimiento». J. Laufer, C. Marry i M. Maruani (ed.), El trabajo del género (2005).
  • «El mundo en que vivimos, agobiado por el sufrimiento, se caracteriza por una distribución profundamente desigual del peso de las adversidades entre los hombres y las mujeres». Amartya Sen, La misoginia es un problema de salud pública (2004).
  • «No se nace mujer: se llega a serlo».

    Simone de Beauvoir, El segundo sexo (1949).

  • «Rara vez han sido entusiastas cultivadores del tema de la igualdad aquellas personas que pueden ver eliminados sus privilegios». John Kenneth Galbraith, La Sociedad Opulenta (1958).
  • «El feminismo de la diferencia […] plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres porque eso significaría aceptar el triunfo definitivo del paradigma masculino». Victoria Sendón, Marcar las diferencias (2002).
  • «Las mujeres (…) como agentes activos de cambio, son como promotoras dinámicas de transformaciones sociales que pueden alterar tanto la vida de las mujeres como la de los hombres». SEN, Amartya, Desarrollo y libertad  (2000).

 

imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 20.06.2018
imatge de maquetació