Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Taules d'adaptacions

Podeu seleccionar les assignatures fent clic a sobre el nom.

Les assignatures optatives i de lliure elecció que no apareixen a la llista, no tenen reconeixement directe al GRAU. Malgrat això, l'estudiant pot reconèixer fins a un màxim de 2 assignatures (12 crèdits) com a assignatures fictícies ARCO.

DIPLOMATURA D'ESTADÍSTICA  

GRAU D'ESTADÍSTICA   

Assignatura

SEM

Cts

Assignatura

SEM

ECTS

Àlgebra 1 10 Àlgebra Lineal 2 6
Anàlisi Matemàtica I 1 6 Introducció al Càlcul 1 6
Estadística Descriptiva 1 7.5 Estadística Descriptiva 1 6
Fonaments d'Informàtica 1 7.5 Introducció a la Informàtica 1 6
Anàlisi Matemàtica II 2 6 Càlcul de Diverses Variables 2 6
Introducció a l'Economia 2 6 Principis d'Economia 1 6
Càlcul de Probabilitats 2 6 Introducció a la Probabilitat 1 6
Aplicacions Informàtiques I 3 7.5 Programació 2 6
Investigació Operativa I 3 7.5 Introducció a la Investigació Operativa 2 6
Introducció a la Gestió Empresarial 3 6 Fonaments d’Administració d’Empreses 2 6
Estadística Matemàtica I 3 7.5 Probabilitat i Processos Estocàstics 3 6
Disseny d'Enquestes 4 7.5 Disseny d'Enquestes 3 6
Análisi de Sèries Temporals 4 6 Anàlisi de Sèries Temporals 7 6
Investigació Operativa II 4 7.5 Programació Lineal i Entera 4 6
Estadística Matemàtica II 4 7.5 Introducció a la Inferència Estadística 4 6
Mostreig Estadístic I 5 7.5 Mètodes de Mostratge 3 6
Models  Lineals 5 7.5 Models Lineals 5 6
Estadística Econòmica i Social 6 7.5 Estadística Pública 4 6
Econometria i Modelització 6 7.5 Econometria 6 6

Reconeixement d'assignatures optatives

Demografia 
Opt
6
Demografia
7/8
6
Estadística Actuarial
Opt
6
Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances
7/8
6
Optimització en Economia
Opt
6
Optimització Financera
7/8
6
Anàlisi Multivariant en Economia
Opt
6
Mètodes Estadístics pel Màrqueting
7/8
6
Control de Qualitat
Opt
6
Estadística per a la Gestió de la Qualitat
3
6
Disseny d'Experiments
Opt
6
Disseny d'Experiments
6
6
Bioestadística
Opt
6
Estadística per a les Biociències
5
6
Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Opt
6
Estadística Mèdica
6
Anàlisi Estadística Multivariant
Opt
6
Anàlisi Multivariant
6
6
Aplicacions Informàtiques II
Opt
6
Software Estadístic
4
6
Practiques
Opt
6
Pràctiques Empresarials 1
7/8
6

Reconeixement per blocs

Àlgebra

Anàlisi Matemàtica I

Anàlisi Matemàtica II

 

1

1

2

 

10

6

6

 

Àlgebra Lineal

Introducció al Càlcul

Càlcul de diverses variables

Mètodes Numèrics

2

1

2

4

6

6

6

6

Càlcul de Probabilitats

Estadística Matemàtica I

Estadística Matemàtica II

 

2

3

4

 

6

7.5

7.5

 

Introducció a la Probabilitat

Introducció a la Inferència Estadística

Probabilitat i Processos Estocàstics

Inferència Estadística

1

2

3

4

6

6

6

6

Investigació Operativa I

Investigació Operativa II

 

3

4

 

7.5

7.5

 

Introducció a la Investigació Operativa

Programació Lineal i Entera

Teoria de Cues i Simulació

2

4

6

6

6

6

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació