Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Definició, característiques i modalitats
 1. El TFG ha de ser un treball tutoritzat sobre un tema científic o tecnològic rellevant relacionat amb l’àmbit de la titulació.

 2. El TFG comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i aptituds) adquirides al llarg de la titulació.

 3. A cada estudiant li serà assignat un director de TFG, que orientarà l’estudiant i vetllarà pel correcte desenvolupament del TFG.

 4. El TFG es podrà realitzar de forma simultània o bé consecutiva a la realització de pràctiques externes curriculars. En aquest cas, l’estudiant podrà vincular el TFG i les pràctiques. Cal omplir un document de vinculació i lliurar-lo al coordinador/coordinadora de TFG.

 5. Hi ha quatre modalitats de TFG:

  • Modalitat A: treballs realitzats als centres docents.
  • Modalitat B: treballs realitzats a empreses o entitats, associats a un conveni de cooperació educativa entre l’empresa i la universitat (programa de Pràctiques Externes).
  • Modalitat C: treballs realitzats en el marc de la mobilitat, a través d’un programa d’intercanvi acadèmic.
  • Modalitat D: treballs realitzats a empreses o entitats, duts a terme durant un conveni de cooperació educativa, en un marc de mobilitat associat a un programa d’intercanvi acadèmic.

 6. L’estudiant podrà fer el TFG sobre un tema de les propostes que es publicaran, o podrà proposar una temàtica que no s’hagi recollit en la llista general i acordar la direcció amb un professor concret.

 7. Per tal que li sigui assignat un TFG, l’alumne ha d’haver superat més de 150 ECTS d’assignatures del Pla d’Estudis de la titulació, inclosos tots els crèdits de 1r i 2n curs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació