Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Informació general

 

Títol homologat. 240 crèdits ECTS

El grau interuniversitari (UB–UPC) d’Estadística, fruit de l’experiència d’ambdues universitats en l’ensenyament d’Estadística, inicia una nova etapa amb el grau adaptat a l’espai europeu d’educació superior.
El grau, coordinat per la Universitat de Barcelona, compta amb els recursos i serveis de la Facultat d’Economia i Empresa (UB) i de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC). El seu caràcter interuniversitari us permetrà conèixer dues facultats i gaudir dels avantatges d’ambdues universitats. Les àrees d’expertesa del professorat d’Estadística de la UB i de la UPC es complementen, de manera que podreu adquirir una visió ampliada de l’estadística i les seves aplicacions.

Descripció de l'ensenyament

L’estadística és una disciplina imprescindible per a un coneixement i una planificació adequats de l’activitat humana en tots els aspectes en què l’experiència permet obtenir informació mitjançant dades. De fet, l’estadística està present en moltes activitats que organitzacions i empreses duen a terme diàriament i, per tant, es necessita disposar de personal especialitzat en aquesta disciplina.

El grau d’Estadística us donarà una sòlida base de coneixements sobre els mètodes estadístics per millorar els processos de recollida i anàlisi d’informació d’empreses i institucions. El seu caràcter interdisciplinari dóna als professionals de l’estadística la possibilitat de treballar en entorns molt variats.

Des d'aquest mateixes espai (UB) podeu accedir a tota la informació acadèmica (pla d’estudis, horaris, assignatures...).
Part d’aquesta informació també la trobareu al web de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC): http://www.fme.upc.edu.

Què farem?

Formar professionals de l’estadística, capacitats per dur a terme les tasques específiques del procés d’anàlisi de la informació i presa de decisions, incidint en:

 • L’obtenció i el tractament de les dades.
 • La modelització, identificant i desenvolupant el model adequat en cada cas.
 • L’anàlisi, manipulant computacionalment els models i fent-ne l’anàlisi critica.
 • La presa de decisions, percebent la natura dels problemes i interpretant les solucions proporcionades pels models corresponents.

Això és el que necessites per començar...

 • Interès en les tècniques d’anàlisi de la informació, i motivació per aprendre com aquestes tècniques s’apliquen a la presa de decisions en diferents camps: economia, empresa, sociologia, ciències experimentals, ciències de la vida i la salut, enginyeria, etc.
 • Disposició a utilitzar els recursos matemàtics i la informàtica des de les primeres etapes de formació com a estadístics.
 • Capacitat de síntesi i d’abstracció.
 • Coneixement de les matemàtiques desenvolupades en el batxillerat.
 • Habilitat per analitzar i donar sentit a resultats numèrics.

 

I després...

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Administracions públiques: activitats en instituts oficials d’estadística, projeccions demogràfiques, tendències socials, mercat de treball, assignació òptima de recursos, etc.
 • Salut i ciències naturals: serveis de sanitat, medicina, salut pública, indústria farmacèutica, assaigs clínics, sanitat animal, medi ambient, ciències de la vida, bioinformàtica, agricultura, etc.
 • Economia i finances: ciències actuarials, assegurances, banca, avaluació de riscos i concessió de crèdits, borsa, gestió de carteres de valors, anàlisi financera, recerca de mercats, anàlisi de la competència, polítiques de preus, etc.
 • Indústria i serveis (incloent-hi la informàtica): disseny d’experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística, gestió d’inventaris, planificació de la producció, gestió òptima de recursos, etc.
 • Docència i investigació: docència i investigació universitària, formació continuada, investigació bàsica, ensenyament secundari.

Segell de qualitat AQU

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 11.06.2018
imatge de maquetació