Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Itinerari

 

 

1r CURS

Q1
30 ECTS FORM. BÀSICA

Introducció al Càlcul

Introducció a la Informàtica

Estadística Descriptiva

Introducció a la Probabilitat

Principis d’Economia

Q2
24 ECTS FORM. BÀSICA
6 ECTS OBLIGATÒRIES.

Àlgebra Lineal

Programació

Introducció a la Inferència Estadística

Introducció a la Investigació Operativa

Fonaments d’Administració d’Empreses

2n CURS

Q3
12 ECTS FORM. BÀSICA
18 ECTS OBLIGATÒRIES.

Càlcul en Diverses Dariables

Disseny d’Enquestes

Mètodes de Mostreig

Probabilitat i Processos Estocàstics

Estadística per a la Gestió de la Qualitat

Q4
30 ECTS OBLIGATÒRIES.

Mètodes Numèrics

Software Estadístic

Programació Lineal i Sencera

Inferència Estadística

Estadística Pública

3r CURS

Q5
30 ECTS OBLIGATÒRIES.

Models Lineals

Fitxers i Bases de Dades

Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes

Mètodes Bayesians

Estadística per a les Biociències

Q6
30 ECTS OBLIGATÒRIES.

Anàlisi Multivariant

Disseny d’Experiments

Teoria de Cues i Simulació

Mètodes No Paramètrics i de Remostreig

Econometria

4t CURS

Q7
12 ECTS OBLIGATÒRIES
18 ECTS OPTATIVES

Model Lineal Generalitzat

Anàlisi de Sèries Temporals

PRÀCTIQUES O OPTATIVES

Q8
12 ECTS OPTATIVES
18 ECTS TG

PRÀCTIQUES O OPTATIVES

TREBALL FI DE GRAU

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació