Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Matrícula, realització i dedicació
 1. Són condicions necessàries per tal de matricular un TFG:

  • Tenir un treball assignat.
  • Haver superat, com a mínim, 180 ECTS de la titulació, inclosos els crèdits de 1r i 2n curs.
  • Haver matriculat el total de crèdits necessaris per a finalitzar la titulació.

 2. Els períodes de matriculació són els que estableix el calendari acadèmic de cada curs de la Facultat d’Economia i Empresa (UB), ja sigui a principis del primer quadrimestre en la matrícula ordinària o bé al començament del segon quadrimestre en el període d’ampliació de matrícula.

 3. El TFG s’ha de realitzar individualment. De manera excepcional, el Cap d’Estudis pot autoritzar grups de dues persones, prèvia justificació escrita per part del director del TFG.

 4. Es posaran a disposició de l’estudiant pautes i guies de realització del treball.

 5. Els TFG han de concloure amb l’elaboració d’una memòria de la que se’n farà una exposició pública davant d’un tribunal. La memòria del treball ha de contenir el plantejament, la descripció i els resultats del treball realitzat.

 6. A títol orientatiu, la dedicació de l’estudiant per a l’elaboració de treballs, ha de ser de 25h=1 crèdit, és a dir, un total de  18 ECTS*25h/ECTS=450h de treball.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 11.06.2018
imatge de maquetació