Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Empresa Internacional
imatge de diagramació
Grau d'Empresa Internacional
Informació general
Dades
Pla d'estudis
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Implantació
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Tipologia del TFG, requisits i calendari
Tutorització i característiques
Avaluació
Professorat tutor i temes
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Informació general

 

Per què estudiar Empresa Internacional?

Perquè vols uns coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques. Perquè vols poder gestionar empreses en un context internacional. Perquè vols adquirir un domini  de les principals llengües del món dels negocis, així com de les diferències culturals i la capacitat per adaptar-s'hi.

Requisits d’accés

  • Opcions de PAU: preferentment Ciències Socials, Cientificotècnica, Ciències de la Salut.
  • Opcions de més grans de 25 anys: preferentment Ciències Socials, Cientificotècnica, Ciències de la Salut.
  • Cicle formatiu de grau superior: preferentment Administració i Finances; Comerç Internacional; Gestió Comercial i Màrqueting.
  • I altres tipologies d’accessos especials, reconeguts per la normativa vigent.

El grau d'Empresa Internacional s'imparteix totalment en anglès. El nivell mínim d’anglès que s’exigeix és el corresponent a haver cursat anglès en l’ensenyament de secundària i batxillerat, o bé el nivell B1 del Marc europeu comú de referència acreditat.

Què necessites per començar?

  • Tenir interès per l’economia i el món de l’empresa en un context internacional.
  • Tenir facilitat per les matemàtiques i l’estadística.
  • Estar interessat en la cultura i els negocis a la resta del món.
  • Tenir interès per les diferents visions i perspectives culturals, i una gran capacitat d’adaptació a aquestes diferències.
  • És necessari el coneixement de l’anglès, així com una predisposició per l’aprenentatge d’altres llengües.
  • Tenir un domini de les noves tecnologies de la informació.

I després?

Podràs desenvolupar la teva activitat en empreses exportadores, en multinacionals, en entitats públiques —tant autonòmiques com estatals o internacionals— dedicades a la promoció econòmica i comercial, i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 11.06.2018
imatge de maquetació