Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Sociologia
imatge de diagramació
Grau de Sociologia
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Tipologia del TFG, requisits i calendari
Tutorització i característiques
Avaluació
Professorat tutor i temes
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Pla d'estudis

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 138
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes (*) 6-12
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240
(*) Són assignatures optatives de grau

 

1r curs

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Sociologia I
1
6
FB
Ciència Política I
1
6
FB
Antropologia
1
6
FB
Història
1
6
FB
Matemàtiques
1
6
FB
Sociologia II
2
6
FB
Metodologia de les Ciències Socials
2
6
FB
Ciència Política II
2
6
FB
Economia
2
6
FB
Estadística
2
6
FB

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

60

 

2n curs

Assignatures
Semestre
ECTS
TIPUS
Teoria Sociològica I
1
6
OB
Estructura Social de les Societats Avançades
1
6
OB
Tècniques d’Investigació Social I
1
6
OB
Psicologia Social
1
6
OB
Sociologia de la Família i Cicle Vital
1
6
OB
Teoria Sociològica II
2
6
OB
Estructura Social: Espanya i Catalunya
2
6
OB
Tècniques d’Investigació Social II
2
6
OB
Teoria de la Població i Demografia
2
6
OB
Conflictes i Problemes Socials
2
6
OB

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

3n curs

Assignatures
Semestre
ECTS
TIPUS
Tècniques d’Investigació Social III
1
6
OB
Sociologia del Coneixement
1
6
OB
Sociologia de les Organitzacions
1
6
OB
Intervenció Política i Social
1
6
OB
Sociologia Urbana
1
6
OB
Tècniques d’Investigació Social IV
2
6
OB
Sociologia dels Processos Globals
2
6
OB
Control Social
2
6
OB
Canvi Social
2
6
OB
Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball
2
6
OB

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

4t curs

Vegeu/amagueu optatives 4t
Assignatures Semestre
ECTS
TIPUS
Sociologia Mediambiental
1
6
OB
Estat i Societat
1
6
OB
Salut i Benestar
1
6
OB
Treball fi de grau
2
12
OB/TR

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

 

30

 

 

 

Crèdits optatius per superar a 4r curs: 30 ECTS

Semestre

ECTS

Conflicte Social
Optativa
12
Conflicte Social i Acció Col·lectiva
3
Sociologia de la Seguretat i del Risc
6
Història de l'Estat del Benestar
3
Educació, Cultura i Comunicació
Optativa
21
Sociologia de l'Educació
6
Sociologia de la Cultura
6
Sociologia de la Comunicació i de la Informació
6
Estudis Culturals
3
Estat i Mercat
Optativa
15
Sociologia Econòmica
6
Oci, Mercat i Consum
6
Processos Migratoris
3
Sociologia de la Sexualitat i del Gènere
Optativa
6
Sociologia de la Sexualitat
3
Sociologia dels Gèneres
3
Sociologia del Futur
Optativa
6
Sociologia del Futur
6
Pràctiques Externes
Optativa
12
Pràctiques   
12
L'alumnat ha de fer 30 ECTS d'una oferta de 72 ECTS
 

 

 

 

FORMACIÓ BÀSICA

Sociologia
Bàsica
18
Sociologia I
6
Sociologia II
6
Metodologia de les Ciències Socials
6
Ciència Política
Bàsica
12
Ciència Política I
6
Ciència Política II
6
Antropologia
Bàsica
6
Antropologia
6
Economia
Bàsica
6
Economia
6
Estadística
Bàsica
6
Estadística
6
Història
Bàsica
6
Història
6
Matemàtiques
Bàsica
6
Matemàtiques
6
Total de crèdits de formació bàsica
60
   

 

 

FORMACIÓ OBLIGÀTORIA

Benestar Social
Obligatòria
18
Intervenció Política i Social
6
Conflictes i Problemes Socials
6
Sociologia de la Familia i Cicle Vital
6
Ciutadania i Territori
Obligatòria
18
Teoria de la Població i Demografia
6
Sociologia Urbana
6
Sociologia Mediambiental
6
Estructura Dinàmica i Social
Obligatòria
18
Estructura Social: Societats Avançades
6
Estructura Social: Espanya i Catalunya
6
Canvi Social
6
Organitzacions, Professions i Treball
Obligatòria
12
Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball
6
Sociologia de les Organitzacions
6
Poder i Control Social
Obligatòria
12
Control Social
6
Estat i Societat
6
Reptes de la Societat Contemporània
Obligatòria
18
Sociologia dels Processos Globals
6
Psicologia Social
6
Salut i Benestar
6
Tècniques d'Investigació Social
Obligatòria
24
Tècniques d'Investigació Social I
6
Tècniques d'Investigació Social II
6
Tècniques d'Investigació Social III
6
Tècniques d'Investigació Social IV
6
Teoria Sociològica
Obligatòria
18
Teoria Sociològica Clàssica
6
Teoria Sociològica Contemporània
6
Sociologia del Coneixement
6
Treball de fi de grau
Obligatòria
12
150

 

 

   

FORMACIÓ OPTATIVA

L'alumnat ha de fer 30 ECTS d'una oferta de 72 ECTS
Conflicte Social
Optativa
12
Conflicte Social i Acció Col·lectiva
3
Sociologia de la Seguretat i del Risc
6
Història de l'Estat del Benestar
3
Educació, Cultura i Comunicació
Optativa
21
Sociologia de l'Educació
6
Sociologia de la Cultura
6
Sociologia de la Comunicació i de la Informació
6
Estudis Culturals
3
Estat i Mercat
Optativa
15
Sociologia Econòmica
6
Oci, Mercat i Consum
6
Processos Migratoris
3
Sociologia de la Sexualitat i del Gènere
Optativa
6
Sociologia de la Sexualitat
3
Sociologia dels Gèneres
3
Sociologia del Futur
Optativa
6
Sociologia del Futur
6
Pràctiques Externes
Optativa
12
Pràctiques   
12

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació