Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Sociologia
imatge de diagramació
Grau de Sociologia
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Tipologia del TFG, requisits i calendari
Tutorització i característiques
Avaluació
Professorat tutor i temes
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Avaluació

L'avaluació del TFG és continuada i inclou com a mínim:

a. Informe de seguiment per part del professorat tutor.
b. Presentació d’una memòria escrita amb un resum científic en anglès.

Seguint la normativa d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la UB, l’estudiant té dret a l’avaluació única.

Seguint el pla de llengües de la Universitat de Barcelona, l’estudiant pot elaborar i/o defensar el TFG en una tercera llengua. En aquest cas cal l’autorització de la Comissió de Treball Final de Grau.

Es preveuen dues modalitats d’avaluació dels TFG: sense presentació pública i amb presentació pública.

a) Modalitat d’avaluació sense presentació pública

L’avaluació sense presentació pública consisteix en l’avaluació del TFG per part del professorat tutor. El tutor o tutora de cada treball ha d’emplenar un informe normalitzat sobre l’evolució i el grau de consecució de les competències del TFG. L’avaluació sense presentació pública pot atorgar una nota final com a màxim de 6,9. L’avaluació del TFG ha de tenir en compte, sense oblidar l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents: la qualitat científica del contingut del treball (65 %); la qualitat formal del treball escrit (20 %); la qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i defensa que l’estudiant ha demostrat al llarg de les sessions presencials (15 %).

b) Modalitat d’avaluació amb presentació pública

La modalitat de TFG amb presentació pública consisteix en una defensa pública i oral del TFG en format pòster (exposició gràfica del TFG), exposat en espais de la Facultat habilitats per a aquesta finalitat. La Comissió de TFG organitza el dia o dies dels TFG per a cada un dels ensenyaments. El pòster, així com la defensa de l’estudiant, són avaluats per la comissió o comissions d’avaluació del TFG de cada ensenyament de grau, formada per tres professors. Aquesta modalitat és la que han de dur a terme els estudiants que vulguin optar a una nota final de TFG de 7 o superior. La nota final es calcula com la mitjana ponderada entre la nota del professorat tutor (40 %) i la nota de la comissió d’avaluació (60 %). Abans de la defensa del TFG, el tutor o tutora de cada treball ha d’emplenar i fer arribar a la comissió de TFG un informe normalitzat sobre l’evolució i el grau de consecució de les competències del TFG.

Abans de l’inici del període d’avaluació i qualificació del TFG cada estudiant, juntament amb el seu tutor o tutora, ha de decidir la modalitat d’avaluació.

La qualificació del tutor es podrà consultar mitjançant l'aplicació d'avaluació de TFG.

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 11.06.2018
imatge de maquetació