Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Sociologia
imatge de diagramació
Grau de Sociologia
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Tipologia del TFG, requisits i calendari
Tutorització i característiques
Avaluació
Professorat tutor i temes
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Tutorització i característiques

 

Tutorització

Cada estudiant té assignat un tutor o tutora. La funció del professorat tutor és orientar i assessorar els estudiants, i lliurar al final un informe normalitzat en què es valori la feina duta a terme per l’estudiant. No obstant això, cal tenir en compte que el responsable del resultat final del projecte és l’estudiant. Durant l’elaboració del TFG s’organitzen sessions presencials informatives i sessions formatives grupals i individuals (per a més informació, es pot consultar el pla docent de l’assignatura).

 

Característiques

El TFG ha de ser un treball personal i original, que integri aportacions corresponents als diferents àmbits docents de cada grau.

La memòria corresponent al treball ha de contenir els apartats següents:

  1. Índex
  2. Resum
  3. Introducció/contextualització
  4. Objectius/hipòtesis
  5. Material i metodologia. Disseny
  6. Resultats i desenvolupament
  7. Discussió
  8. Conclusions
  9. Bibliografia i webgrafia

La llengua de la memòria pot ser en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona (català i castellà) o en una tercera llengua. Cal incloure-hi sempre un resum escrit en anglès, d’una llargària entre 200 i 250 paraules, en què també consti el títol del TFG en aquesta llengua.

En el Campus Virtual corresponent a aquesta assignatura trobareu orientacions i/o plantilla sobre el format a utilitzar en el TFG.

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació