Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Sociologia
imatge de diagramació
Grau de Sociologia
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Tipologia del TFG, requisits i calendari
Tutorització i característiques
Avaluació
Professorat tutor i temes
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Tipologia de TFG, requisits, procediment i calendari

Tipologia del TFG

 1. TFG estàndard: En aquesta tipologia l'estudiant tria una línia temàtica de les ofertades per la facultat. En el següent enllaç trobareu l'aplicació per fer la tria de temàtica.

 2. TFG Adhoc: Aquesta tipologia està pensada per a l'estudiant que té molt clara la temàtica que vol desenvolupar i no es troba inclosa en les temàtiques del punt anterior. En aquest cas l'estudiant ha de cercar-se un professor que tutoritzi el treball. Aquells estudiants que optin per aquesta opció, poden baixar-se aqui el document, on constarà la temàtica, signat per l'estudiant i pel professor tutor que es proposa i una vegada omplert presentar-ho a la coordinadora del TFG M. Carmen Gràcia (tfg.fee@ub.edu).

 3. TFG vinculat a pràctiques externes: Aquells estudiants que cursin simultàniament el TFG i les pràctiques externes curriculars poden fer vinculació de les dues assignatures.

  • Els requisits que es demanen per vincular el TFG i les pràctiques externes curriculars són:
  • Fer totes dues assignatures en el mateix semestre.
  • Demanar la vinculació abans de començar les pràctiques.
  • Omplir un document de vinculació i lliurar-lo al coordinador/coordinadora de TFG.
  • L’estudiant té un tutor únic per les dues assignatures, que el tutoritza i orienta en les dues activitats.

Requisits
 
L’estudiant ha de matricular-se del TFG en la fase final del pla d’estudis (en l’itinerari previst 4t curs, 2n semestre), un cop superats 180 crèdits de la titulació i amb la condició d’haver-se matriculat de tots els crèdits per finalitzar el grau (240 crèdits).

 

Procediment

Abans d’iniciar cada curs acadèmic, es publica a la pàgina web de la Facultat d’Economia i Empresa la llista de temàtiques grups del TFG.

Els estudiants han de fer una preinscripció obligatòria al setembre un cops matriculats de TFG en què poden triar, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres opcions entre els projectes de TFG oferts.

En cas que alguna opció tingui més demanda que les places ofertes, l’adjudicació dels projectes es fa segons la nota de l’expedient acadèmic ponderada amb el nombre de crèdits superats.

La llista de les adjudicacions definitives dels projectes i tutors es publica a la pàgina web de la Facultat.

L’estudiant que vulgui canviar de projecte ho ha de sol·licitar al coordinador de TFG per escrit, de manera raonada, en el termini de quinze dies a comptar des de la data de la publicació de les adjudicacions. En aquest cas, ha de triar un altre grup en què hi hagi places disponibles o bé una proposta de projecte i tutor específic.

A més, l’estudiant pot escollir lliurement una temàtica que no s’hagi proposat en la llista general i un tutor específic. En aquest cas, ha de presentar un projecte específic de TFG (on ha de constar el títol, els objectius i el pla de treball) signat per l’estudiant i pel professor tutor que es proposa, amb el vistiplau del cap de departament. Al campus virtual del Treball Final de Grau trobareu la informació sobre el procediment.

El projecte assignat té una vigència d’un curs acadèmic.

Calendari

Matriculació

Malgrat l’itinerari previst, l’assignatura TFG es pot cursar en qualsevol dels dos semestres i s’obren dos períodes de matrícula: a l’inici del curs, en què es pot matricular per a qualsevol semestre; i al febrer, en què només es pot matricular per al segon. 

Presentació i qualificació

S’estableixen dos períodes de presentació del TFG, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura:

 • Primer semestre: febrer/juliol (reavaluació).
 • Segon semestre: juny/setembre (reavaluació).

L'estudiant que faci una estada d’intercanvi de mobilitat i vulgui matricular-se del TFG ha de tenir en compte que la presentació i defensa, si escau, del TFG s’ha de fer a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Això implica que ha d’acollir-se a l’avaluació única.

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 28.09.2017
imatge de maquetació