Països de la Unió Europea

Pels que accedeixen amb un títol  expedit per un país de la Unió Europea NO cal que legalitzin la documentació per via diplomàtica però sí cal que estigui traduïda al castellà per un traductor jurat reconegut per l’Ambaixada d’Espanya o representació diplomàtica al país d’origen. Els documents expedits en llegua anglesa no és necessari traduir-los.

Fora de la Unió  Europea

Pels que accedeixen amb un títol expedit per un país que NO pertany a la Unió Europea han de legalitzar la documentació per via diplomàtica, bé mitjançant la legalització de les signatures en diferents ministeris, o bé mitjançant la postil·la de La Haia.

Molt important: La legalització de documents  s’ha de  fer sobre el  document original. És a dir, no es pot legalitzar sobre fotocòpia. Si la documentació no està en castellà o anglès s’ha de fer traduir per un traductor jurat reconegut per la representació diplomàtica espanyola al país d’origen. Podeu consultar la web d’informació sobre legalització o la web del ministeri.