MatrículaReconeixement de crèditsComplements de formacióQuotes i pagaments

Matrícula

Període de matrícula: Del 13 al 28 de juliol i del 4 de setembre al 23 d’octubre.

Un cop heu estat admesos, heu de començar el procés de matriculació seguint els passos següents. Recordeu que per obtenir l’admissió definitiva heu d’haver lliurat tota la documentació sol·licitada i que ha d’haver estat validada. Si no és així no podeu iniciar la matriculació.

Pas 1. Ompliu el formulari de matrícula

Una vegada s’hagi obert el període de matriculació, feu el Formulari de matrícula. En aquest procés heu d’escollir les assignatures d’especialització d’acord amb el programa del màster i amb la supervisió del coordinador del màster.

Pas 2. Rebuda de l’acceptació de matrícula

Heu de rebre la validació del coordinador del màster de les assignatures que heu escollit.

Pas 3. Pagament de la matrícula

Consulteu la informació dels preus de la matrícula, les ajudes disponibles i el procés de pagament.

Vegeu les condicions de matrícula i permanència en el següent enllaç:

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

Important: Per poder matricular-se condicionalment com a becari, s’han de complir els següents requisits:

  1. Haver demanat l’acreditació expedida per l’AGAUR conforme compleix criteris econòmics. Es recomana demanar l’acreditació econòmica 10 dies abans d’iniciar el procés d’automatrícula.
  2. Haver demanat la beca quan es publiqui la convocatòria.
  3. Haver estat becari en el curs anterior.

Reconeixement i transferència de crèdits en màsters universitaris

Tal com s’especifica en l’article 1 de les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de febrer de 2012, el límit de crèdits que es poden reconèixer no pot ser superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

En aquesta normativa en l’annex A.1, s’especifica la documentació requerida per a cada cas.

Adjuntem també l’imprès que s’ha de presentar a l’Oficina de Màster i Doctorats juntament amb la documentació requerida.

No s’accepta cap sol·licitud si la documentació no està completa.

Complements de formació

Els alumnes que han de matricular Complements Formatius (CF) cal que facin una doble matrícula:

  1. D’una banda cal fer la matrícula dels CF amb el Formulari CF. Codi Complements Formatius MD505 CF per a l’Accés al Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats.
  2. D’altre, la matrícula del pròpi màster amb el seu Formulari.  Codi del màster MD504 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats.

Quotes i pagaments

Preus i pagaments de matrícula
Preus taxes