L’objectiu general d’aquest màster és oferir una formació avançada i especialitzada en màrqueting i investigació de mercats per donar resposta a les necessitats socials i empresarials. Així doncs, es tracta de dotar a l’estudiant d’una visió global i profunda, a nivell teòric i pràctic, tant dels mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting com de les eines i tècniques utilitzades en la investigació de mercats, necessàries per al desenvolupament de l’empresa i altres organitzacions en un entorn altament competitiu.

Amb aquesta formació, es pretén que l’estudiant pugui:

  • Ocupar càrrecs de responsabilitat en l’àmbit del màrqueting i la investigació de mercats en el món de les empreses, consultories, gabinets, instituts de recerca i altres organitzacions, i per a l’exercici lliure de la professió.
  • Emprendre iniciatives empresarials i projectes nous i ser capaç d’introduir-los al mercat.
  • Dissenyar i executar cerques comercials rigoroses en entorns globals i competitius, tant d’empreses com d’organitzacions no lucratives.
  • Millorar les oportunitats professionals de les persones que ja tenen experiència de gestió en aquestes àrees de coneixement, o bé, que tenen títol de grau i volen ampliar o reforçar la seva formació i capacitat tècnica en el camp del màrqueting i la investigació de mercats.