Documentació relativa als treballs finals de màster (TFM).

Guia:

MIM Guia del TFM

MIM Guia del TFM: formularis

Programació de les presentacions del TFM

Presentació dels Treballs de Fi de Màster

Curs 2017/2018

Opcions d’entrega i presentació del TFM

a)      Entrega el 12 de desembre i presentacions el 20/21 de desembre. Any 2017.

b)      Entrega el 10 de gener i presentacions el 17/18 de gener. Any 2018.

c)       Entrega el 2 de juliol i presentacions el 11/12/13 de juliol. Any 2018.

d)      Entrega el 3 de setembre i presentacions el 13/14 de setembre. Any 2018.

Lloc de realització de les presentacions:

Horari de les presentacions: