Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
    Inici Facultat Inici UB  
Ensenyaments de màster i postgrau del grup Universitat de Barcelona
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Llistat dels ensenyaments de màster i postgrau propis portats a terme a la Facultat d'Economia i Empresa. Aquest llistat mostra els ensenyaments de nou accés, per veure tots els ensenyaments feu clic aquí.

Títol

Tipus

INTERNACIONALITZACIÓ

COMERÇ I FINANCES INTERNACIONALS (2017-2020) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

COMERÇ EXTERIOR I ECONOMIA INTERNACIONAL (2017-2018)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

COMERÇ EXTERIOR I FINANCES INTERNACIONALS (2017-2018)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

COMERÇ EXTERIOR I FINANCES INTERNACIONALS (2018-2019) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

INTERNACIONALITZACIÓ DE PETITES I MITJANES EMPRESES (2017-2018) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

ASSESSORIA EN NEGOCIS INTERNACIONALS (2017-2018) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

COMERÇ I MÀRQUETING INTERNACIONAL (2017-2018) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ (2017-2019)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

FISCALITAT, FINANCES I COMPTABILITAT

ASSESSOR FINANCER EUROPEU (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

AUDITORIA PÚBLICA (2017-2018)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ D'ENTITATS ASSEGURADORES I FINANCERES

Màster (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

GERÈNCIA DE RISCOS (2017-2018)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: ECONOMIA I GESTIÓ AVANÇADA (2017-2020) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT (2017-2018) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA (2017-2018)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA (2018-2019) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

MERCATS FINANCERS (2017-2019) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

ECONOMIA FINANCERA (2017-2018) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

PRODUCTES FINANCERS (2017-2018)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

PRODUCTES FINANCERS (2018-2019) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

MANAGEMENT

ADMINISTRACIÓ DE NEGOCIS A INTERNET (E-BUSINESS) (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

ASSESSORIA, GESTIÓ I PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

CREACIÓ, GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE FRANQUÍCIES (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

CULTURA I NEGOCIS A L'ÀSIA ORIENTAL (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ D'OPERACIONS: LOGÍSTICA I PRODUCCIÓ (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

GESTIÓ ECONÒMICA D'ENTITATS ESPORTIVES (2017-2019) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES (2017-2018)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES (2018-2019) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

FONAMENTS DE GESTIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES (2017-2018) (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

ECONOMIA Y ALTA GERENCIA (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

ECONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL (Curs de postgrau que forma part d'un màster)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

EXECUTIVE MBA (2017-2018)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

LA GESTIÓ DE LA CREATIVITAT A LES ORGANITZACIONS: TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES (2017-2018)

Curs superior universitari (Títol Universitat Barcelona)

SOCIOLOGIA

ANÀLISI ECONÒMICA I FILOSOFICOPOLÍTICA DEL CAPITALISME CONTEMPORANI (2017-2018)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

FAMÍLIES I SOCIETAT (2016-2018) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat de Barcelona)

TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) (2017-2019) (Màster integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament)

Màster (Títol Universitat Barcelona)

TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL (2017-2018)

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau (Títol Universitat Barcelona)

RECURSOS HUMANS

HABILITATS AVANÇADES DE COMUNICACIÓ (2017-2018)

Expert (Títol Universitat Barcelona)

 

 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 14.07.2017
imatge de maquetació