Coordinacions

Històric de coordinacions del Grup d’Innovació:

Dra. Eva Boj del Val
Professora Titular d'Universitat
evaboj@ub.edu

Setembre de 2016 – Fins a l’actualitat

 

Dr. Jesús Getán Oliván
Professor Titular d'Universitat
jesus_getan@ub.edu

Setembre de 2012 – Setembre de 2016

 

Dr. Fco. Javier Varea Soler
Professor Titular d’Universitat
xvarea@ub.edu

Abril de 2009 – Setembre de 2012

 

Dra. Manuela Bosch Príncep
Professora Titular d’Universitat
manubosch@ub.edu

Febrer de 2007 – Abril de 2009

 

Dr. Antoni Alegre Escolano
Professor Catedràtic d’Universitat
aalegre@ub.edu

Gener de 2002 – Febrer de 2007

 

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència