Formació

Cursos i seminaris dirigits

Anys 2016-18

Actualització de l'anàlisi de les assegurances des de la perspectiva de Solvència II
Curs aprovat per l’ICE i impartit i organitzat pel Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial

Actualització metodològica en finances i assegurances
Curs aprovat per l’ICE i impartit i organitzat pel Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial

Cursos i seminaris impartits

 Anys 2016-17 

Actualització de l'anàlisi de les assegurances des de la perspectiva de Solvència II
Curs aprovat per l’ICE i impartit i organitzat pel Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial
Professora formadora: Claramunt, M. M.
Dates: Gener de 2017

 Anys 2013-15 

Meditació per la docència universitària
Curs aprovat per l’ICE i impartit i organitzat pel Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial
Professora formadora: Fontanals, H.
Dates: Gener – Febrer de 2015

 Anteriors 

Diseño e implementación del plan docente, según las directrices que regulan el sistema de transferencia de créditos europeos, a las asignaturas troncales de matemáticas empresariales y matemáticas para economistas
Curs aprovat per l’ICE i impartit i organitzat pel Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial
Professora formadora: Claramunt, M. M.
Dates: Febrer – Març de 2004

Curs seminari sobre metodologia i didàctica de la Matemàtica de les Operacions Financeres
Curs aprovat per l’ICE i impartit i organitzat pel Departament de Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial
Professors formadors: Alegre, A.; Badía, C.; Pons, A.; Preixens, T.; Ramírez , D.; Sarrasí, F.J.
Dates: Juny – Juliol de 2003

Cursos i seminaris rebuts i assistència a jornades d'innovació docent

Anys 2016-18

III Jornada d'Innovació Docent: projectes i metodologia

II Jornada d'Innovació Docent: treballs finals de grau i màster

I Jornada d'Innovació Docent: projectes i metodologia

Accessibilitat digital en els materials docents

Optimitzant la comunicació interpersonal

Usabilitat i accessibilitat dels recursos docents

Saps que les pràctiques curriculars i el treball de fi de grau poden ser aprenentatge servei?

VI Jornada Interuniversitària d'Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l'Economia i l'Empresa

Contrargumentar amb eficàcia?

L'aprenentatge servei com a fórmula per créixer en la responsabilitat social de la Facultat d'Economia i Empresa

Actualització metodològica en finances i assegurances

Eines per gestionar la salut emocional dins i fora de l'aula. Conèixer diferents tipologies de situacions de crisi psicològica

Ús de programari de càlcul simbòlic orientat al treball autònom dels estudiants a les assignatures de Matemàtiques del grau d'Economia

Jornades sobre innovació docent en el marc del Programa de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge (RIMDA)

TIC, TAC, TEP. Tecnologies per a l'aprenentatge de les matemàtiques

Sistema d'acreditació de cossos docents i trams de recerca

Formació sobre dificultats d'aprenentatge: TDAH i Dislèxia, Fòrum grup SAE-Programes d'integració i Informació PAT

Actualització de l'anàlisi de les assegurances des de la perspectiva de Solvència II

Com aprenen els estudiants: estratègies d'aprenentatge

Oral skills for teaching & research purposes (intermediate level)

Intel·ligència emocional

L’alumnat amb necessitats educatives específiques

Taller d’accessibilitat digital en els materials docents

Optimitzant la comunicació interpersonal

Lideratge i comunicació a l’aula

Jornada de recerca sobre metodologia docent en economia

Repensar l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat. Aportacions del projecte europeu DIYLab

 Anys 2013-15 

MOOC, una amenaça o una oportunitat?

Jornada de formació de tutors a la Facultat d'Economia i Empresa

Meditació per a la docència universitària

Eines gràfiques per a l'elaboració de documents docents i científics

Entusiasme a l'aula (motivació)

Workshop de recerca en docència universitària: Formació i Ocupabilitat de titulats en ADE i Economia

Curs bàsic d’R

Jornada de recerca sobre metodologia docent en economia

L'avaluació de les competències transversals de la UB a la Facultat d'Economia i Empresa

Tècniques de comunicació. Pla de formació en gestió i recerca a la Universitat de Barcelona

Gestió de grups i projectes de recerca. Pla de Formació en Gestió i Recerca a la Universitat de Barcelona
Mòdul general. Pla de Formació en Gestió i Recerca a la Universitat de Barcelona

Basic skills and tools to teach content subjects in English

Entusiasme a l'aula. Claus per al disseny d'una docència motivadora

L'avaluació de les competències transversals de la UB a la Facultat d'Economia i Empresa

Fluïdesa oral en anglès - Nivell intermedi

Novetats del Moodle 2.4

Eines relacionals per a la tutoria universitària

V Jornada Interuniversitària d'Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l'Economia i a l'Empresa

IV Jornada Interuniversitària d'Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l'Economia i a l'Empresa

Acció tutorial a la Facultat d'Economia i Empresa

Tutoria i coaching educatiu

Jornada de formació de tutors a la Facultat d’Economia i Empresa

L’avaluació de les competències transversals de la UB a la Facultat d’Economia i Empresa

Es poden avaluar les competències a la Universitat?. Bones pràctiques d'avaluació per competències a l'ensenyament universitari.

Storytelling, un recurs docent

 Anteriors 

Jornada de reflexió sobre el funcionament dels nous graus a la Facultat d’Economia i Empresa

Formació de tutors a la Facultat d’Economia i Empresa

Acció tutorial a la Facultad d’Economia i Empresa

Preparació de l’Acció tutorial a la Facultad d’Economia i Empresa per al curs 2013-14

La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur

Com afecta la propietat Intel·lectual al professorat universitari?

Normalización de conceptos, símbolos y procedimientos en la materia "Matemática Financiera"

Jornada de recerca en docència universitària

Motivació de l'aprenentatge en el context universitari

Curs bàsic de R

Gestió de la imatge digital

Disseny de la pàgina principal dels cursos de Moodle del campus

Tècniques estadístiques multivariants

Avaluació continuada: Qualificacions i escales

Trastorns muscoesquelètics associats a la feina

Estratègies d'avaluació continuada i implementació en el mòdul de qualificacions (Moodle 1.8)

Creació d'estats emocionals per a la millora de la docència

Didàctica de l'Optimització en la Matemàtica Económica i Empresarial

II Jornada Interuniversitària d'Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l'Economia i l'Empresa

I Jornada d'Innovació Docent en Emprenedoria Universitària. L'orientació dels Treballs Finals de Grau i Final de Màster a la Creació d'Empreses

Jornada  Interuniversitària d’Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l’Economia i l’Empresa.

Jornada  d’intercanvi d’experiències d’Innovació Docent “Avaluació continuada d’aprenentatge”

Creació amb les eines de Dreamweaver (Nivell avançat)

Recursos UB adreçats a l’estudiant

Tutoria Universitària

Taller d’Habilitats coordinadores d’equips de treballs

Campus virtual amb MOODLE

Campus virtual de MOODLE, cuestionarios y calificaciones

Una experiència de tutories amb Moodle

Què és i què no és l’avaluació continuada

Taller sobre el uso de la pizarra digital interactiva para la evaluación de actividades realizadas por los alumnos en las materias de Matemáticas

La pissarra digital i la classe presencial

Avaluació alternativa dels aprenentatges: com avaluar competències, treball de grups i ponderar l’avaluació continuada

El crèdit europeu: estimació de la càrrega de treball de l'estudiant i del professor. Experiències i instruments

Diseño de plantillas de autoevaluación mediante las TIC (dossier electrónicos y “Hot Potatoes”)

Jornada sobre el portfolio de l’estudiant i la seva utilització com a eina d’avaluació a la formació superior

Jornada Docència Universitària de les Matemàtiques: Experiències en l’ús de les TIC

El uso de las TIC en la autoevaluación del aprendizaje

Jornades sobre “Formació de tutors a l’Escola Universitària de Ciències Empresarials”

Primer curs del postgrau “Iniciació a la Docència Universitària”

Diseño e implementación del plan docente, según las directrices que regulan el sistema de transferencia de créditos europeos, a las asignaturas troncales de matemáticas empresariales y matemáticas para economistas

Curs d’iniciació a la docència universitària. Mentor

Jornades sobre “L’ús de les noves tecnologies en la docència universitària a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials”

Avaluació alternativa de l’Aprenentatge

Elaboració de materials docents per al treball autònom de l’alumnat

Sobre el nuevo sistema de enseñanza universitario de transferencia de créditos europeo

Diseño e implementación del plan docente (ECTS) en las asignaturas troncales y obligatorias de 1r. Curso de la diplomatura en Ciencias Empresariales

Curs seminari sobre metodologia i didàctica de la Matemàtica de les Operacions Financeres

“L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat. Intercanvi d’experiències d’Innovació” dins de les V Jornades sobre Docència Universitària  Divisió II

Edició de Material docent en suport digital

Com integrar l’avaluació continuada en el Pla Docent

Curs Refworks i Scopus

Transició Batxillerat – Universitat en el camp de les matemàtiques aplicades a les ciències socials

Gestió de la imatge digital

Dossiers electrònics

Formació per a la Docència Universitària

Postgrau d’Innovació a la Docència Universitària amb la tesina de postgrau: Boj, E., Mármol, M., Pociello, E., Varea, X. (2001). El trabajo en grupo como técnica de aprendizaje en la enseñanza superior.

Jornades de Creativitat en l’Ensenyament Universitari

Curs de tècniques d’exposició per a la docència

Fonts d’Informació en bases de dades i Internet

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència