Patents i Premis

Patents

Denominació: Training Advanced System
Tipus de propietat industrial: Patent d’invenció
Inventors/autors/obtentors: Antoni Alegre, Carmen Badía, Hortènsia Fontanals, Mª Mercedes Galisteo, Maria Àngels Pons, Francsico Javier Sarrasí
Entitat titular: Universitat de Barcelona
País de prioritat: Espanya
Data: 1994

Premis

Premi: Distinció Docent otorgat per la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
Atorgat a: Mª Teresa Mármol Jiménez
Any: 2018

Premi: III Premi Càtedra ICEA-UB al millor Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona en la temàtica d’assegurances i pensions
Treball: Modelos estocásticos aplicados a los seguros de vida
Alumne: Shenghua Zhang
Director: Antoni Alegre Escolano
Any: 2018

Premi: II Premi Càtedra ICEA-UB al millor Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona en la temàtica d’assegurances i pensions
Treball: Metodología para la tarificación a priori en seguros de automóviles
Alumne: Giovana Rosario Millán Castro
Director: Eva Boj del Val
Any: 2017

Premi: I Premi Càtedra ICEA-UB al millor Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona en la temàtica d’assegurances i pensions
Treball: La hipoteca inversa: instrumento de previsión social
Alumne: Mª Carmen Casademunt Cárdenas
Director: Antoni Alegre Escolano
Any: 2016

Premi: II Premio Actuarial Scor de España y Portugal 2014, otorgado por el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto dos Actuários Portugueses, el Col·legi d'Actuaris de Catalunya y el Colegio de Actuarios del País Vasco
Treball: Provisiones técnicas de prestaciones pendientes: el método Chain-Ladder estocástico desde un punto de vista práctico en Solvencia II
Alumne: Juan Espejo Fernández
Directora: Eva Boj del Val
Any: 2014

Premi: “Premi VidaCaixa d’Assegurances UB” al millor Treball de Fi de Màster del Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona.
Treball: Cooperative models for solvency risk allocation between insurance company branches
Alumne: Xavier Colominas García
Director: Francisco Javier Martínez de Albéniz
Any: 2014

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència