Projectes d'innovació

 Any 2018 

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB
Investigador/s responsable/s: Rubio, L.
Codi oficial: 2015PID-UB/150
Any inicial: 2015 Any final: 2018
Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona
Programa: Projectes d'Innovació Docent (RIMDA)
Nombre d'investigadors: 6

Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències
Investigador/s responsable/s: Martínez de Albéniz, F. J.
Codi oficial: 2017PID-UB/047
Any inicial: 2018 Any final: 2020
Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona
Programa: Projectes d'Innovació Docent
Nombre d'investigadors: 6

RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent a la Facultat de Economia i Empresa
Investigador/s responsable/s: Stoyanova, A. P.
Codi oficial: 2018PID-UB/E00
Any inicial: 2018 Any final: 2020
Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona
Programa: Projectes d'Innovació Docent
Nombre d'investigadors: 96

Any 2017

VIII Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y la Investigación Operativa
Investigador/s responsable/s: Boj, E.
Codi oficial: Assistència
Any inicial: 2017 Any final: 2017
Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona
Programa: Ayudas a la Investigación
Nombre d'investigadors: 1

Any 2016

EiA-MEFA - Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Investigador/s responsable/s: Boj, E.
Codi oficial: GINDOC-UB/102
Any inicial: 2016 Any final: 2019
Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona
Programa: Projectes d'Innovació Docent (PMID)
Nombre d'investigadors: 20

 Any 2012 

L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa
Investigador/s responsable/s: Carreras, A.

Codi oficial: 2012PID-UB/003
Any inicial: 2012 Any final: 2014
Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona
Programa: Projectes d'Innovació Docent (PMID)
Nombre d'investigadors: 7

 Any 2011 

XX Jornadas Asepuma- VIII Encuentro Internacional
Investigador/s responsable/s: Boncompte, M.

Codi oficial: ECO2011-15148-E
Any inicial: 2011 Any final: 2013
Entitats Finançadores: Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: Economía (ECON)
Nombre d'investigadors: 11

 Any 2009 

Anàlisi de la influència de les noves eines docents, d'autoavaluació i d'avaluació continuada sobre l'èxit acadèmic dels estudiants de matemàtica financera.
Investigador/s responsable/s: Preixens, T.

Codi oficial: 2009MQD 00248.
Durada: 2 anys.

Implementació del llenguatge de programació R en Anàlisi Numèrica, Matemàtica Actuarial Vida i Matemàtica Actuarial No Vida.
Investigador/s responsable/s: Claramunt, M.M.
Codi oficial: 2009PID-UB/32.
Durada: 1 any
Membres: Alegre, A.; Boj, E.; Costa, T.; Mármol, M.; Morillo, I.

Disseny i implementació de l'avaluació continuada a les assignatures de Matemàtiques del grau d'Economia de la Universitat de Barcelona.
Investigador/s responsable/s: Varea, X.
Codi oficial: 2009PID-UB/01.
Membres: Boncompte, M.; Castanyer, A.; Esteve, J.; Marín, J.; Navas, J.; Sabaté, J.

 Any 2008 

Entorn virtual d'aprenentatge i avaluació aplicat a la Matemàtica Financera.
Investigador/s responsable/s: Badía, C.
Codi oficial: PID 2008. 2008PID-UB/104.

Implementació del llenguatge de programació R en Anàlisi Numèrica, Matemàtica Actuarial Vida i Matemàtica Actuarial No Vida.
Investigador/s responsable/s: Claramunt, M.M.
Codi oficial: REDICE 2008. A0801-06.
Membres: Alegre, A.; Boj, E.; Costa, T.; Mármol, M.; Morillo, I.

 Any 2007 

Disseny d'activitats docents i d'avaluació per a la millora de la taxa de rendiment dels estudiants a temps parcial de l’ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
Investigador/s responsable/s: Bosch, M.

Programa: Programa de finançament de projectes per a la Millora de la Qualitat Docent de les universitats catalanes d'AGAUR.
Codi oficial: 2007MQD00218
Membres: Alegre, A.; Boj, E.; Ceballos, D.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Getán, J.; Marmol, M.; Morillo, I.; Roch, O.; Sucarrats, A.M.; Varea, X.

Mètodes quantitatius per a les ciències actuarials i financeres
Investigador/s responsable/s: Claramunt, M.M.
Programa: Programa d’ajuts a projectes d’innovació docent orientats al desenvolupament de treball docent en equip 
Codi oficial: 2007TED-UB/037
Membres: Alegre, A.; Boj, E.; Costa, M.; Marín, J.; Mármol, M.; Morillo, I.

Pla docent i avaluació continuada per la matemàtica financera
Investigador/s responsable/s: Sarrasí, F.J.
Programa: Programa d’ajuts a projectes d’innovació docent orientats al desenvolupament de treball docent en equip.
Codi oficial: 2007TED-UB/025
Membres: Badia, C.; Fontanals, H.; Pons, M.; Preixens, T. 

 Anys 2004-2006 

Projectes de millora i innovació docent en l’àmbit departamental: Matemàtica Econòmica Financera i Actuarial (UB): L’Estadística: un pont cap al coneixement de la realitat.
Codi oficial: 2005PID-UB/037.

Membres: Morillo, I.; Preixens, T.; Varea.

Pàgina web per l’estudi de les operacions financeres.
Membres: Badía, C.; Fontanals, H.; Galisteo, M.; Pons, M.; Preixens, T.; Sarrasí, F.J.; Sucarrats, A.M. 
http://pmid.proves.ub.edu/becari/matematicafinanciera/catala/intro/intro.htm

Autoevaluación del aprendizaje y ECTS mediante el uso de las TIC. Continuació
Membres: Sancho, T.; Ceballos, D.; Getán, J.; Castañer, A.; Rodríguez, G.; Alegre, P.; Fort, J.; Sales, L.

Autoevaluación del aprendizaje y ECTS mediante el uso de las TIC.
Codi oficial: Codi: 2004PID-UB/003.
Membres: Sancho, T.; Ceballos, D.; Castañer, A.; Rodríguez, G.; Alegre, P.; Fort, J.; Sales, L.

Autoaprenentatge guiat mitjançant pràctiques virtuals de Matemàtica de la Inversió i del Risc Financer.
Membres: Ceballos, D.; Preixens, T.; Ramírez, D.; Sorrosal, M.

Projectes de millora i innovació docent en l’àmbit de centre: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UB):

 • Disseny del Postgrau Recerca en empresa, finances i assegurances.  La coordinadora del postgrau és M. Mercè Claramunt que ha treballat directament en el disseny del màster oficial sota els requeriments fixats.

 •  Participació de M. Àngels .Pons com a mentor en la formació de professorat novell de la UB en els cursos de  Postgrau d’Iniciació a la Docència Universitària i  d’Especialització en Docència Universitària durant els cursos 2004-05 i 2005-06.  

 • Participació de Antonio Alegre en la elaboració  conjuntament amb altres degans en l’elaboració del “Libro blanco del grado de economía y empresa” 
  http://www.ugr.es/~economia/miembros/decanos.html

Projectes de millora i innovació docent en l’àmbit d’altres universitats

Durant,  l’estada a la UVic de Manuela Bosch  destaquem  en relació a projectes de millora i innovació la seva experiència en la:

 • Elaboració  conjuntament amb altres degans en l’elaboració del “Libro blanco del grado de economía y empresa”
  http://www.ugr.es/~economia/miembros/decanos.html:  Manuela Bosch 

 • Participació en reunions internacionals amb les universitats de la xarxa DEGI http://www.uvic.cat/central/campus/gabinet/ca/guies/fec/degi.pdf i comptar amb la seva experiència per començar a materialitzar la implantació del crèdit europeu en la carrera de Turisme i el primer curs de Ciències Empresarials amb plantejaments creatius de franges horàries, avaluacions transversals d’assignatures, així com per organitzar jornades de formació del professorat per poder portar a terme la implantació del crèdit europeu.

 • Preparació de la documentació per sol·licitar a l'AQU els màsters oficials següents: Comunicació i Gastronomia (2006-07), Comunicació Digital Interactiva (aprovat) i Anàlisi Econòmica i Gestió Empresarial (desestimat). 

 • Comissió de la Universitat per elaborar el Pla estratègic general (POG) http://www.uvic.cat/pla/_imatges/pla-estrategic-complet.pdf, així com els plans operatius del centre (POC) en els diferents àmbits; i en aquest apartat destacaria els aspectes de l’àmbit Ensenyaments, Docència i Dimensió Europea.

 Anys 2001-2002 

GRUP D’EXCEL·LENCIA: Ensenyament Universitari de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial tutoritzat Virtualment.
Investigador/s responsable/s: Alegre, A.
Programa: Grup d'excel·lència - 2000-2002
Codi oficial: II/Alegre
Membres: Badía, C. Bermúdez, L.; Boj, E.; Ceballos, D.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Fontanals, H.; Galisteo, M.; Mármol, M.; Morillo, I.; Pociello, E.; Pons, M.; Preixens, T.; Ramírez, D.; Sarrasí, F.J.; Sorrosal, M.; Sucarrats, A.M.; Varea, X.

Autoavaluació i exercicis pràctics de Matemàtica de la Inversió

Investigador/s responsable/s: Ramírez, D.
Programa: Projectes de Millora de la Innovació Docent 2002
Codi oficial: 11/II/MM-De/28/RAMI
Membres: Ceballos, D.; Sorrosal, M. 

El treball en grup com a tècnica d’aprenentatge a l’ensenyament superior (Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants)

Investigador/s responsable/s: Boj, E. 
Programa: Projectes de formació del professorat, d’Innovació docent i d’avaluació. Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària (GAIU). 2001
Codi oficial: 10/II/AV-Es/02/BOJ
Membres: Mármol, M.; Pociello, E.; Varea, X.

Programació Matemàtica en Economia i Finances (Manual en català)

Investigador/s responsable/s: Biayna, A 
Programa: Projectes de formació del professorat, d’Innovació docent i d’avaluació. Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària (GAIU). 2000
Codi oficial: 10/II/MC/02/BIAY
Membres: Boj, E 

 Anteriors 

Training Advanced Experience” (T.A.E.) con aplicación a nuevas tecnologias en la docencia
Investigador/s responsable/s: Alegre, A  

Programa: MÈTODE (per desenvolupar Software Docent i Experiències d’Incorporació d’Eines Informàtiques als Ensenyaments Universitaris). 1993-99
Codi oficial:  3/II/05/P.INST./TAE
Membres: Badía, C.; Boj, E.; Fontanals, H.; Galisteo, M.; Pons, M.; Preixens, T.; Sarrasí, F.J.

Matemàtica Assistida per ordinador M.A.O.
Investigador/s responsable/s: Fontanals, H.

Codi oficial:  008967 - 1991-92
 

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència