Logo Universitat de Barcelona Grup de Recerca Hermenèutica, Platonisme i Modernitat imatge de maquetació
imatge de maquetació

Inici

 
Continguts
Membres del grup
Projectes de recerca i línies de recerca
Publicacions i Participació en Congressos
Activitats acadèmiques i de recerca
Col·laboracions

Memòria completa (2009-2013)

 
imatge de maquetació
Contactan's

Contacte:

hp.eidos@gmail.com

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

GREHPiM

Presentació

El projecte Hermenèutica i Platonisme (finançat per la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, HUM2007-62763/FISO) pretén examinar la validesa de les bases hermenèutiques de la interpretació establertes pel Grup de Recerca «Hermenèutica i Platonisme» (2005SGR447) i per la Secció HP de la Societat Catalana de Filosofia (1992-2004), especialment en referència al Lisis, el Banquet, el Teetet i El polític, contrastant-la amb la resta de diàlegs platònics. D'altra banda, pretén enfortir els vincles ja establerts amb altres estudiosos a través del desenvolupament de projectes conjunts que permeti una constant presència internacional. Tot plegat sense oblidar el sentit que el repte principal dels ensenyaments dels escrits platònics, i de la nostra aproximació a ells, segueix tenint en l'actualitat, especialment en les nostres societats del coneixement: qüestionar-nos i aclarir-nos la possibilitat de la transmissió i la transferència dels coneixements que es generen a partir de l'activitat filosòfica o d’altres formes de saber, quan aquestes volen exercir un paper edificant en els ciutadans d'acord amb el desenvolupament de la societat, de la comunitat política.

Investigador Principal: Dr. Josep Monserrat Molas (UB). Membres del Projecte: Dr Antonio Alegre Gorri (UB), Dr. Antoni Bosch-Veciana (URL), Dr Xavier Ibáñez Puig (UB), Dr Carles Llinàs (URL), Dr Jordi Sales Coderch (UB), Àngel Pascual (UB), Bernat Torres (UB).

A partir de l'any 2009 es constitueix el grup de recerca EIDOS Hermenèutica, Platonisme i Modernitat. Aquest projecte pretén estendre la metodologia que ha obtingut uns bons resultats en l'anterior projecte, del qual és continuació, a la qüestió mateixa que el motivava –a saber, la crisi contemporània en l'àmbit del coneixement i la política. La hipòtesi que situava en Plató i el platonisme no l'origen sinó el camp de batalla dels conflictes filosòfics actuals ha estat corroborada en el desenvolupament del projecte anterior que ha permès contrastar resultats i metodologia amb les noves investigacions en aquest camp. Al seu torn, s'han establert les bases d'una hermenèutica de l'hermètica platònica que han permès lectures dels diàlegs platònics la novetat de les quals ha estat reconeguda. El projecte actual pretén ampliar sobre aquesta base el seu camp de treball en el constructe "modernitat" de manera que, elucidat com a concepte es neutralitzi el seu potencial distorsionador en la interpretació de les filosofies dels segles XVII i XVIII i permeti una comprensió millor de la crisi contemporània que es realitza sobre "Plató" i sobre la "Modernitat". El projecte pretén doncs continuar el treball anterior -completar-lo en l'àmbit dels estudis platònics- i posar les bases per al desenvolupament del mateix en els primers segles de la modernitat (J. Sales & J. Montserrat (ed.), Hermenèutica i Modernitat , Barcelona 2009). Per a això, el grup s'amplia amb la incorporació de professors especialitzats en aquesta matèria i també d'investigadors estrangers que aportaran, a més de la seva especialització, el contrast necessari per validar els resultats de les investigacions i augmentar la possibilitat d'un major impacte dels mateixos. Així mateix, el projecte contempla col·laborar amb grups de recerca que treballen en projectes internacionals competitius i que han mostrat el seu interès en aquest projecte.

Investigador Principal: Dr Josep Monserrat Molas (Universitat de Barcelona). Membres del Projecte: Dr Antonio Alegre Gorri (UB), Dr Antonio Caeiro (U. Nova de Lisboa), Dra Elisabetta Catanei (U. de Cagliari), Dra M. Ramon Cubells Bartolomé (U. Rovira i Virgili), Dr Joan González Guardiola (UB), Dr Xavier Ibáñez Puig (UB), Dra Magda Polo (UB), Dr Jordi Sales Coderch (UB), Dr Pablo Sandoval ( SCF), Dr Salvi Turró (UB). Becaris doctorands: Bernardo Berruecos (UB), Marta Lorente (UB), Àngel Pascual (UB), Wendy Simon (SCF), Bernat Torres (UB), Julie Tramonte (U. Aix-en-Provence-UB).

Amunt

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: GREHP
Última actualització o validació: 23.10.2008
imatge de maquetació