Eleccions 2018

El 10 de maig de 2018 tindran lloc les eleccions d'estudiants, de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre, i també d'estudiants a juntes de centre i consells d'estudis.

10 de maig, eleccions