Eleccions 2022

Eleccions de representants del PDI i PAS del Claustre Universitari i, del PDI i PAS a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i de la Facultat de Psicologia, i d’estudiants a Consells d’Estudi i Juntes de Facultat que no van cobrir places durant el procés electoral anterior, al mes de maig de 2022

L'11 i 12 de maig, diverses eleccions de representants a Claustre Universitari, juntes de facultat i consells d’estudis

Eleccions 2021 - Tardor

Eleccions a representants del personal docent i investigador i personal d’administració i serveis a les Juntes de Facultat de: Ciències de la Terra, Informació i Mitjans Audiovisuals, Medicina i Ciències de la Salut (UFR de Medicina Bellvitge), Medicina i Ciències de la Salut (UFR d'Odontologia), Medicina i Ciències de la Salut (UD d'Infermeria Clínic) i Química.

El 24 i 25 de novembre, eleccions a representants de PDI i PAS a Juntes de Facultat

Eleccions 2021 - Primavera

Eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, Juntes de Facultat i Consells d’Estudis, i a representants del personal docent i investigador i personal d’administració i serveis a les Juntes de Facultat de: Belles Arts, Economia i Empresa, Filologia i Comunicació, Filosofia, Física, Geografia i Història i Matemàtiques i Informàtica.

El 18 de maig, diverses eleccions de representants a Claustre Universitari, juntes de facultat i consells d’estudis

Eleccions 2020

El 10 i 11 de desembre de 2020, en primera volta, i el 17 i 18 de desembre de 2020 en segona, van tenir lloc les eleccions al rectorat per vot electrònic.

17 i 18 de desembre de 2020, eleccions al rectorat

Eleccions 2018

El 10 de maig de 2018 tindran lloc les eleccions d'estudiants, de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre, i també d'estudiants a juntes de centre i consells d'estudis.

10 de maig, eleccions