imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona   imatge de diagramació
UB imatge de diagramació
 
Eleccions de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre Universitari imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Eleccions 2010
Novetats
Calendari
Cens
Distribució claustrals
Campanya
Vot anticipat
Votació
Meses
Escrutini
Normativa
Documents de gestió
icona d'informació Més informació

Universitat de Barcelona
Secretaria General

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 
Calendari
 

Activitat

Calendari

Procediment

Convocatòria d’eleccions

1 de març de 2010

 

Cens electoral provisional 
(tancat a 15 de febrer)

2 al 10 de març

El cens es pot consultar:

Reclamacions al cens provisional

2 al 10 de març

Lloc de presentació: als registres generals, adreçades a:

  • En el cas del PDI: a l'Administració de centre corresponent
  • En el cas del PAS: a la unitat de Relacions Laborals

Impresos: Reclamació (PAS) | Reclamació (PDI)

Resolució de les reclamacions contra el cens provisional

2 dies des de la presentació de la reclamació.
Data límit: 12 de març

 

Exposició del cens electoral definitiu

15 de març

El cens es pot consultar:

Recursos contra resolucions dels serveis administratius de reclamacions del cens

3 dies des de la resolució administrativa. Data límit: 16 de març

S'han de presentar als registres generals, adreçats a la Junta Electoral Permanent.

Impresos: Recurs

Resolucions dels recursos contra resolucions dels serveis administratius de reclamacions del cens

10 dies des de la presentació del recurs. Data límit el 31/03

Per la Junta Electoral Permanent

Presentació de candidatures

2 al 19 de març

S'han de presentar als registres generals, adreçades a la Secretaria General

Impresos: Presentació de candidatura

Segon termini per a la presentació de candidatures

del 22 de març al 26 de març a les 14 h

S'han de presentar als registres generals, adreçades Secretaria General

Impresos: Presentació de candidatura

Sorteig dels membres de les Meses electorals

Fins al 22 de març

Administracions de centre/facultat/deganat

Proclamació de les candidatures

6 d’abril

Per la Junta Electoral Permanent

Vot anticipat

Del 8 d’abril fins al 14 d’abril a les 15 h

Les persones que no puguin exercir el vot  el dia 15 d'abril, s'adreçaran a l'Oficina d'Afers Generals (OAG) corresponent, la qual elabora el certificat d'inscripció al cens. Les OAG indicaran a les persones interessades el procediment per exercir el vot.

Campanya  electoral

7 al 14 d’abril

 

JORNADA ELECTORAL

15 d’abril de 2010,
de 10 a 20 h

 

Escrutini de vots per les meses

15 d’abril

 

Escrutini general de la JEP, i proclamació de claustrals

16 d’abril, 8.30 h

Aula Ramon i Cajal

Recursos davant la JEP contra els resultats electorals

 

 

Resolució dels recursos per la JEP

 

 

 

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  07.04.2010