imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona   imatge de diagramació
UB imatge de diagramació
 
Eleccions de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre Universitari imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Eleccions 2010
Novetats
Calendari
Cens
Distribució claustrals
Campanya
Vot anticipat
Votació
Meses
Escrutini
Normativa
Documents de gestió
icona d'informació Més informació

Universitat de Barcelona
Secretaria General

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 

Cens

Per poder exercir el dret de vot cal estar inscrit en el cens que es publicarà el 2 de març i que es pot consultar a l'Espai Personal i en els taulers d'anuncis dels centres. Fins a l'11 de març estarà obert el termini per presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds en aquest cens.

Calendari

Activitat

Calendari

Procediment

Cens electoral provisional 
(tancat a 15 de febrer)

2 al 10 de març

El cens es pot consultar:

Reclamacions al cens provisional

2 al 10 de març

Lloc de presentació

  • Per al PDI: a l'Administració de centre corresponent
  • Per al PAS: a la unitat de Relacions Laborals

Impresos: Reclamació (PAS) | Reclamació (PDI)

Resolució de les reclamacions contra el cens provisional

2 dies des de la presentació de la reclamació.
Data límit: 12 de març

 

Exposició del cens electoral definitiu

15 de març

El cens es pot consultar:

Recursos contra resolucions dels serveis administratius de reclamacions del cens

3 dies des de la resolució administrativa. Data límit: 16 de març

S'han de presentar als registres generals, adreçats a la Junta Electoral Permanent.

Impresos: Recurs

Resolucions dels recursos contra resolucions dels serveis administratius de reclamacions del cens

10 dies des de la presentació del recurs. Data límit el 31/03

Per la Junta Electoral Permanent

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  05.03.2010