imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona   imatge de diagramació
UB imatge de diagramació
 
Eleccions de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre Universitari imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Eleccions 2010
Novetats
Calendari
Cens
Distribució claustrals
Campanya
Vot anticipat
Votació
Meses
Escrutini
Normativa
Documents de gestió
icona d'informació Més informació

Universitat de Barcelona
Secretaria General

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 

Votació

Data i horari

 • Dijous, 15 d'abril
 • De 10 a 20 h, sense interrupció.

Llocs de votació. Criteris generals

 • Personal acadèmic

Per a la votació de de representants de personal acadèmic, la circumscripció electoral coincideix amb la facultat o escola universitària.

 • Personal d'administració i serveis

Per al personal d'administració i serveis hi ha una única circunscripció electoral.

Criteris de distribució del PAS a efectes de votació:

 • El personal d’una Administració amb un únic centre vota en la mesa de la Facultat o Escola Universitària.
 • El personal de l’Administració de Bellvitge, de la Fundació Josep Finestres i el d’àrees transversals que treballi a Bellvitge voten en la mesa de la Facultat de Medicina (Bellvitge).
 • El personal d’una Administració amb dos centres i que estigui destinats en departaments o en secretaries d’estudiants vota en la mesa de la Facultat o Escola Universitària a la qual estiguin adscrits, i el PAS d’oficines o serveis adscrits a l’Administració vota en el centre següent:
  • Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història: Facultat de Filosofia.
  • Administració de Centre de Física i de Química: Facultat de Física
  • Administració de Centre de Biologia i de Geologia: Facultat de Geologia.
  • Administració de Centre de Pedagogia i de Formació del Professorat: Facultat de Pedagogia.
 • El personal de l’ICE vota en la mesa de la Facultat de Formació del Professorat.
 • El personal de Relacions Laborals i de la biblioteca de l’ensenyament vota en la mesa de la Facultat de Dret (Diagonal 684).
 • El personal de les biblioteques de centre vota en la Facultat o Escola Universitària corresponent, a excepció de:
  • Biblioteca de Física i Química vota en la Facultat de Física.
  • Biblioteca de Lletres vota en la Facultat de Filologia.
  • Biblioteca de Bellvitge vota en la Facultat de Medicina (Bellvitge).
  • Biblioteca de Mundet i biblioteca Pavelló de la República vota en la Facultat de Psicologia.
  • Biblioteca d’Humanitats vota en la Facultat de Filosofia
  • CRAI-Reserva i dipòsit de Cervera vota en la Facultat de Matemàtiques.
  • La resta de PAS adscrit al CRAI vota en la Facultat de Belles Arts.
 • El personal adscrit a unitats transversals, que tot seguit es relaciona, vota a les meses situades als següents centres:
  • El personal que treballa al Pavelló Rosa vota a la mesa de la Facultat de Farmàcia
  • La resta de personal d’àrees transversals vota al lloc següent:
   • Campus Diagonal sud, excepte el personal adscrit al SCT, vota a la mesa de la Facultat de Belles Arts.
   • Campus Diagonal Nord vota a la mesa d’Economia i Empresa
   • Campus Mundet vota a la mesa de la Facultat de Psicologia.
   • Personal dels SCT vota a la Facultat de Química.
  • El personal adscrit a l’Oficina de Formació i als Serveis Lingüístics vota a la mesa de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
  • El personal que treballa al Campus Central i a la resta d’ubicacions (Finca Pere Pons, Campus Torribera, etc) vota a la mesa de la Facultat de Matemàtiques.
Informació per al personal d'administració i serveis
 • El personal d'administració i serveis que vulgui exercir el dret de vot, disposarà per a aquesta finalitat de dues hores laborables.
 • Les persones d'aquest col.lectiu que formin part d'alguna mesa electoral podran gaudir d'una jornada de descans l'endemà (16 d'abril)

 

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  05.03.2010