Calendari

Activitat Dates

Convocatòria d’eleccions

(aprovat pel Consell de Govern de data 12 de març)

13 de març 2014

Cens electoral provisional

(tancat a 28 de febrer) (i termini per presentar reclamacions al cens provisional davant el servei administratiu) (8 dies hàbils)

del 14 al 25 de març

Resolució dels serveis administratius a les reclamacions contra el cens provisional

(2 dies hàbils des de la presentació de la reclamació)

del 26 al 27 de març

Recursos davant la JEP contra resolucions dels serveis administratius (3 dies hàbils)

del 28 a l’1 d’abril

Resolucions de la JEP dels recursos (màxim 10 dies hàbils)

data límit: 11 d’abril

Exposició del cens electoral definitiu

28 de març

Presentació de candidatures (14 dies hàbils)

del 14 de març al 2 d’abril

Ampliació termini (si escau) per a la presentació de candidatures (5 dies hàbils)

del 3 al 9 d’abril

Sorteig dels membres de les Meses electorals

4 d’abril

Proclamació per la JEP de les candidatures (durant els 4 dies hàbils següents a la presentació de candidatures)

del 10 a l’11 d’abril

Setmana Santa del 14 al 21 d’abril

Sol·licituds certificació vot anticipat

del 22 al 24 d’abril

Vot anticipat (fins a les 15 hs del dia hàbil anterior al dia de les votacions)

del 22 al 25 i del 28 al 29  d’abril

Campanya electoral

del 22 al 25 i del 28 al 29 d’abril

JORNADA ELECTORAL

30 d’abril

Escrutini de vots per les meses

30 d’abril

Escrutini general de la JEP, i proclamació de claustrals

5 de maig 

Recursos davant la JEP contra els resultats electorals (3 dies hàbils)

8 de maig

Resolució dels recursos per la JEP (màxim 10 dies hàbils)

màxim 20 de maig

  • - Nota: les dates inicial i final s’entenen sempre ambdós incloses
  • - La Junta Electoral Permanent, declara inhàbils els dies 14 al 21 d’abril, els dissabtes i el 2 de maig als efectes d’aquestes eleccions.

 

- També com ja sabeu es pot enviar documentació utilitzant els registres de la UB

 

peu
  • Universitat de Barcelona. Secretaria General
  • Contacte