Resultats

16-05-2018 - Proclamació dels claustrals (amb rectificació d'errada material)

La Junta Electoral Permanent, reunida en data divendres 11 de maig de 2018, ha proclamat membres del Claustre de la Universitat de Barcelona, corresponents als col·lectius de professorat doctor amb vinculació permanent, personal acadèmic no doctor i/o sense vinculació permanent i personal d'administració i serveis:

11-05-2018 - Dades provisionals de participació

El 10 de maig, eleccions al Claustre

El Consell de Govern, en la reunió duta a terme el 20 de març de 2018, ha aprovat la convocatòria d’eleccions a membres del Claustre de personal acadèmic i personal d’administració i serveis per al dia 10 de maig de 2018.

De conformitat amb l'article 56 de l'Estatut de la UB, la renovació d'aquests col·lectius es fa cada quatre anys i s'han d'elegir fins a 180 membres representants del personal acadèmic (inclosos vicerectors i vicerectores i degans o deganes) i 30 representants del personal d'administració i serveis.

D'altra banda, pel que fa a les circumscripcions, i de conformitat amb el Reglament d'eleccions a Claustre de personal acadèmic i personal d'administració i serveis, en el cas del personal acadèmic hi ha una circumscripció per cada centre i per cada col·lectiu: personal acadèmic permanent doctor i altre professorat. En el cas del personal d'administració i serveis hi ha una única circumscripció electoral.

Novetats