El 10 de maig, eleccions al Claustre

El Consell de Govern, en la reunió duta a terme el 20 de març de 2018, ha aprovat la convocatòria d’eleccions a membres del Claustre de personal acadèmic i personal d’administració i serveis per al dia 10 de maig de 2018.

De conformitat amb l'article 56 de l'Estatut de la UB, la renovació d'aquests col·lectius es fa cada quatre anys i s'han d'elegir fins a 180 membres representants del personal acadèmic (inclosos vicerectors i vicerectores i degans o deganes) i 30 representants del personal d'administració i serveis.

D'altra banda, pel que fa a les circumscripcions, i de conformitat amb el Reglament d'eleccions a Claustre de personal acadèmic i personal d'administració i serveis, en el cas del personal acadèmic hi ha una circumscripció per cada centre i per cada col·lectiu: personal acadèmic permanent doctor i altre professorat. En el cas del personal d'administració i serveis hi ha una única circumscripció electoral.

Novetats

  • 18/04/2018 - S'amplia el termini per a la presentació de candidatures, fins al 24 d’abril a les 14h.
  • 21/03/2018 - Convocatòria d’eleccions (veure calendari).
  • 20/03/2018 - El Consell de Govern ha aprovat la Convocatòria d’eleccions (vegeu la notícia).