Eleccions al Claustre 2018 Personal acadèmic i personal d'administració i serveis

Candidatures

Calendari

Activitat Calendari
Presentació de candidatures Del 21 de març al 17 d'abril
Ampliació del termini per a la presentació de candidatures Del 18 al 24 d'abril
Proclamació per la JEP de les candidatures Del 25 al 30 d'abril

Novetats

 • 27/04/2018 - Proclamació per la JEP de les candidatures.
 • 18/04/2018 - S'amplia el termini per a la presentació de candidatures, fins al 24 d’abril a les 14h.
 • 17/04/2018 - S'acaba el periode de presentació de candidatures.
 • 21/03/2018 - S'obre el periode de presentació de candidatures.

Candidatures

 • Acord de la Junta Electoral Permanent
 • Candidatures al Claustre Universitari 2018
 • 08/05/2018 - El professor Joaquim Gutiérrez i Fruitós, de la circumscripció de Biologia, renuncia a la seva candidatura.
 • 10/5/2018 - Fe d'errates a la papereta del PAS:
  • On diu: BERBE GRANERO, DOMINGO (L)
  • Ha de dir: BERBEL GRANERO, DOMINGO (L)
  • I on diu: BAYÀ FERRERES, MARIA (L)
  • Ha de dir: BAYÀ FERRERES, MARIA ROSA (L)

Procediment de presentació de candidatures

Les candidatures es presenten als registres de la UB, adreçades a la Secretaria General, del 21 de març al 17 d'abril.

Transcorregut el termini de presentació de candidatures sense que se n’hagi presentat cap o no siguin suficients per cobrir la totalitat de llocs a escollir, s'obrirà un nou termini de cinc dies per a la presentació de candidatures.

El personal acadèmic disposarà de paperetes per a cada col·lectiu i per a cada circumscripció. El PAS disposarà d’una papereta única per als dos col·lectius, en la qual els candidats apareixeran per ordre alfabètic i amb la menció de funcionari o laboral així com, si escau, les sigles de l’agrupació o sindicat que representen.

Documents: