imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona   imatge de diagramació
UB imatge de diagramació
Eleccions al Rectorat 2008 imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Eleccions 2008
Novetats
Calendari
Cens
Candidatures
Campanya
Vot anticipat
Votació
Meses
Escrutini
Junta Electoral
Normativa
icona d'informació Més informació

Universitat de Barcelona
Secretaria General

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 

Cens

Per poder exercir el dret de vot cal estar inscrit en el cens que es publicarà el 19 de setembre i que es pot consultar mitjançant les intranets de la UB (Espai Personal en el cas de PDI i PAS, i mónUB en el cas de l'alumnat) i els taulers d'anuncis dels centres. Fins al 30 de setembre estarà obert el termini per presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds en aquest cens.

Calendari

Dates Fases

19 de setembre

Publicació del cens provisional
del 19 de setembre al 30 de setembre Termini de presentació de reclamacions al cens provisional

1/2 d’octubre

Resolució administrativa de les reclamacions al cens (2 d'octubre en el cas que les reclamacions es presentin l'últim dia)

Fins al 6 d’octubre

Termini d'interposició de recursos al cens provisional davant la Junta Electoral Permanent

Fins al 8 d’octubre

Resolució de recursos al cens provisional per la Junta Electoral Permanent

9 d’octubre

Publicació del cens definitiu
imatge de diagramació
imatge de diagramació

Consulta del cens provisional

  • Personal docent i Investigador: Espai Personal
  • Estudiants: Intranet MónUB (apartat 'Serveis personals')
  • Personal d'administració i serveis: Espai Personal
  • I en els taulers d'anuncis dels centres

Procediment per interposar una reclamació administrativa al cens provisional

  • Del 19 de setembre al 30 de setembre, estarà operatiu a l'Espai Personal (en el cas del PDI i el PAS) i al mónUB (en el cas de l’alumnat) un formulari en línia per tal d'adreçar als serveis administratius corresponents les reclamacions referents a omissions o inexactituds en el cens provisional.
  • La resolució administrativa es comunicarà, en el cas de PAS i PDI, al lloc de treball, i en el cas d'alumnat, a l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar.

Procediment per interposar un recurs al cens provisional davant la Junta Electoral Permanent

  • Contra la resolució desestimatòria dels serveis administratius només es podrà interposar recurs davant la Junta Electoral Permanent en el termini de dos dies hàbils. La persona interessada ha de presentar el recurs d'acord amb l'imprès normalitzat, als registres de la UB.

Més informació: Reglament d'eleccions de rector o rectora de la UB

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  26.09.2008