imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona   imatge de diagramació
UB imatge de diagramació
Eleccions al Rectorat 2008 imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Eleccions 2008
Novetats
Calendari
Cens
Candidatures
Campanya
Vot anticipat
Votació
Meses
Escrutini
Junta Electoral
Normativa
icona d'informació Més informació

Universitat de Barcelona
Secretaria General

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 

Normativa

Reglament d'eleccions de rector o rectora de la UB (pdf)
Aprovat pel Claustre en data 11-05-2004
Modificació del Reglament d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona per tal d’adaptar-lo a la Llei orgànica de modificació de la Llei Orgànica d’Universitats (pdf)
Aprovat pel Consell de Govern en data 15-09-2008
Estatut de la Universitat de Barcelona
(DOGC núm. 3993, 22-10-2003, aprovats per Decret 246/2003, de 8 oct.)
Llei orgànica d'universitats (pdf)
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre (BOE núm. 307, 24-12-2001)

Llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d'universitats (pdf)
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE 89, 13/04/2007).

 

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  02.10.2012