Eleccions sindicals 2019 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Junta del PAS funcionari - Eleccions sindicals 2019

Calendari electoral

Taula 1: Calendari electoral - Junta PAS funcionari
Dates Fases
21/03/2019 Preavís electoral
24/04/2019 Inici del procés
Constitució de la Mesa Electoral Coordinadora
Determinació de les meses electorals
Aprovació calendari electoral
25/04/2019 Publicació del cens provisional
Inici procés vot per correu
20/05/2019 Termini reclamació al cens
21/05/2019 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Lloc d’ubicació de les meses electorals pel dia de la votació
Resolució de les reclamacions dels cens
Tancament del cens definitiu
Publicació del cens definitiu
22/05/2019 Inici de la presentació de candidatures
03/06/2019 Finalització termini per a la presentació de candidatures
04/06/2019 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Proclamació provisional de candidatures
Publicació de candidatures provisionals
05/06/2019 Possibles reclamacions a la proclamació de candidatures
Nomenament membres de la resta de meses electorals
11/06/2019 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Resolució de reclamació de candidatures
Proclamació definitiva de candidatures
Publicació de candidatures definitives
12/06/2019 Inici campanya electoral
18/06/2019 Finalització termini vot per correu
24/06/2019 Finalització campanya electoral
25/06/2019 Jornada de reflexió
26/06/2019 Votació i escrutini
27/06/2019 Redacció i publicació d’acta d’escrutini