Eleccions sindicals 2019 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Junta del PAS funcionari - Eleccions sindicals 2019

Resultats de les eleccions a la Junta del PAS funcionari 2015

Una vegada completada la recollida de totes les dades electorals provisionals de les diverses meses de les eleccions a la Junta del PAS, i d’acord amb aquests resultats provisionals, la nova Junta del PAS té la composició següent:

 

Taula 1: Resultats provisionals anteriors 2015
Candidatura Vots Representants
CCOO 280 17
UGT 109 6

 

Taula 1: Resultats provisionals anteriors 2015
Índex de participació 46,08 %

 

 

 

Gràfic 1. Resultats de les eleccions de 2015 a la Junta del PAS funcionari
Gràfic resultats 2015 Junta PAS funcionari