Eleccions sindicals 2019 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Comitè d'Empresa del PAS laboral - Eleccions sindicals 2019

Resultats de les eleccions al Comitè d'Empresa de PAS laboral 2015

Una vegada completada la recollida de totes les dades electorals provisionals de les diverses meses de les eleccions al Comitè d'Empresa, i d’acord amb aquests resultats provisionals, el nou Comitè d'Empresa té la composició següent:

 

Taula 1: Resultats provisionals anteriors 2015
Candidatura Vots Representants
CCOO 198 8
CAU 180 8
CGT 95 4
UGT 57 3

 

Taula 1: Resultats provisionals anteriors 2015
Índex de participació 43,02 %
Col·legi 1 42,38 %
Col·legi 2 43,51 %

 

 

 

Gràfic 1. Resultats de les eleccions de 2015 al Comitè d'Empresa de PAS laboral
Gràfic resultats 2015 Comitè d'Empresa PAS laboral