Eleccions sindicals 2019 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Junta del PDI funcionari - Eleccions sindicals 2019

Calendari electoral

Taula 1: Calendari electoral - Junta PAS funcionari
Dates Fases
19/09/2019 Preavís electoral
21/10/2019 Inici del procés electoral

Constitució de la Mesa Electoral Coordinadora

Aprovació calendari electoral
Determinació de les meses electorals
Publicació del cens provisional
Inici procés vot per correu
25/10/2019 Termini reclamació al cens
28/10/2019 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Resolució de les reclamacions dels cens
Tancament del cens definitiu
Publicació del cens definitiu
Lloc d'ubicació de les meses electorals pel dia de la votació
29/10/2019 Inici de la presentació de candidatures
11/11/2019 Finalització termini per a la presentació de candidatures
13/11/2019 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Proclamació provisional de candidatures
Publicació de candidatures provisionals
14/11/2019 Possibles reclamacions a la proclamació de candidatures
Nomenament membres de la resta de meses electorals
15/11/2019 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Resolució de reclamació de candidatures
Proclamació definitiva de candidatures
Publicació de candidatures definitives
Inici campanya electoral
18/11/2019 Finalització termini vot per correu
22/11/2019 Finalització campanya electoral
25/11/2019 Jornada de reflexió
26/11/2019 Votació i escrutini
27/11/2019 Redacció i publicació d’acta d’escrutini