Eleccions sindicals 2021 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Comitè d'empresa PDI laboral - Eleccions sindicals 2021

Calendari electoral

Taula 1: Calendari electoral - Comitè d'empresa PDI laboral
Fases Dates
1 Preavís electoral 08/05/2021
2 Inici del procés electoral
Constitució de la Mesa Electoral Central
Aprovació calendari electoral
Publicació del Cens provisional
Inici termini reclamació al cens
10/05/2021
3 Finalització termini reclamació al cens 13/05/2021
4 Reunió Mesa Electoral Coordinadora/Central
Resolució de les reclamacions dels cens
Tancament del cens definitiu
Publicació del cens definitiu
17/05/2021
5 Inici termini per a la presentació de candidatures 18/05/2021
6 Finalització termini per a la presentació de candidatures 31/05/2021
7 Reunió Mesa Electoral Coordinadora/Central
Proclamació provisional de candidatures
Publicació de candidatures provisionals
02/06/2021
8 Reclamacions a la proclamació provisional de candidatures 03/06/2021
9 Reunió Mesa Electoral Coordinadora/Central
Resolució de reclamacions contra la proclamació
provisional de candidatures
Proclamació i publicació de candidatures definitives
Inici campanya electoral
04/06/2021
10 Finalització campanya electoral 14/06/2021
11 Jornada de reflexió 15/06/2021
12 Votació electrònica 16/06/2021
des de les 10.00 h
13 Votació electrònica 18/06/2021
fins les 10.00 h
14 Escrutini
Redacció i publicació d’acta d’escrutini
18/06/2021