Eleccions sindicals 2021 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Comitè d'empresa PDI laboral - Eleccions sindicals 2021

Escrutini: Resultats provisionals de les eleccions al Comitè d'empresa de PDI laboral 2021

Una vegada completada la recollida de totes les dades electorals de les diverses meses de les eleccions a la Comitè d'empresa del PDI laboral, i d’acord amb aquests resultats provisionals, el nou Comitè d'empresa del PDI té la composició següent:

 

Taula 1: Resultats provisionals Comitè d'empresa del PDI-L 2021
Candidatura Vots 31 Representants
CCOO 201 7
CGT 386 14
CSI-F 59 2
INTERSINDICAL-CSC 150 5
UGT 85 3
Taula 2: Índex de participació provisional Comitè d'empresa del PDI-L 2021
Índex de participació 17,18 %
Gràfic 1. Resultats provisionals de les eleccions de 2021 al Comitè d'empresa del PDI laboral
Gràfic amb els resultats provisionals de les eleccions de 2021 al Comitè d'empresa del PDI laboral
Gràfic 2. Resultats provisionals de les eleccions de 2021 al Comitè d'empresa del PDI laboral per centres
Gràfic amb els resultats provisionals de les eleccions de 2021 al Comitè d'empresa del PDI laboral per centres