Eleccions sindicals 2021 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Comitè d'empresa PDI laboral - Eleccions sindicals 2021

Resultats provisionals de les eleccions al Comitè d'empresa de PDI laboral 2016

Una vegada completada la recollida de totes les dades electorals de les diverses meses de les eleccions a la Comitè d'empresa del PDI laboral, i d’acord amb aquests resultats provisionals, el nou Comitè d'empresa del PDI té la composició següent:

 

Taula 1: Resultats provisionals Comitè d'empresa del PDI-L 2016
Candidatura Vots 29 Representants
CCOO 139 7
CGT 230 12
CSI-F 60 3
Intersindical-CSC 34 2
UGT 90 5
Taula 2: Índex de participació provisional Comitè d'empresa del PDI-L 2016
Índex de participació 13,50 %
Gràfic 1. Resultats provisionals de les eleccions de 2016 al Comitè d'empresa del PDI laboral
Gràfic amb els resultats provisionals de les eleccions de 2021 al Comitè d'empresa del PDI laboral
Gràfic 2. Resultats provisionals de les eleccions de 2016 al Comitè d'empresa del PDI laboral per centres
Gràfic amb els resultats provisionals de les eleccions de 2021 al Comitè d'empresa del PDI laboral per centres